ၿမိဳ႕ျပ ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံခ်က္ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္

၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္က မဂၤလာေစ်း ဒုတိယအႀကိမ္ မီးေလာင္ကြၽမ္းေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ မ်ားမျဖစ္ေပၚမီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ် ေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေျခာက္ ႏွစ္အတြင္း ၿမိဳ႕ျပတြင္ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ မႈသည္ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း ေဘးဒုကၡစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚမိုးသီတာဝင္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ စဥ္ မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ေရႀကီး ေရလွ်ံျခင္း၊ ေလျပင္းမ်ား တိုက္ ခတ္ျခင္း၊ ေျမငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ မီး ေလာင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အသက္ အိုးအိမ္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားရွိေန သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းက အသက္အိုးအိမ္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ႏုိင္ေစရန္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္မ်ားမျဖစ္မီ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာပါက ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ အခ်က္မ်ားကို စီမံခ်က္မ်ားခ်ကာ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပမက်န္ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ထိုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ထိခိုက္မႈမ်ားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္နီးပါး လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ျပတြင္ ၆၀ ရာႏႈန္းသာ လႊမ္းၿခံဳမႈရွိေၾကာင္း ေဒၚမိုးသီတာဝင္းက ေျပာသည္။

‘‘က်န္တဲ့ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္လာဖို႔အတြက္ ဒီထက္ပိုၿပီး ေလ့လာဖို႔၊ နားေထာင္ဖို႔လိုတယ္။ ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ ငန္းေတြကို သူမ်ားလာလုပ္မွ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွရမွာ။ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္တာကို သတိေပးႏုိင္တဲ့ စနစ္တစ္ခုကို ကိုယ့္အိမ္ထဲကလူေတြကို သိေအာင္လုပ္မွ ဒါေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မွာ’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဧရာဝတီ တိုင္းအတြင္း ဆုိင္ကလုန္းမုန္ တိုင္းဒဏ္မက်ေရာက္မီ ႀကိဳတင္ အသိေပးျခင္း၊ ကာကြယ္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ႀကိဳ တင္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ အသက္ ဆံုး႐ႈံးမႈမရွိဘဲ ပ်က္စီးမႈမ်ားလည္း နည္းပါးေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပေဘးအႏၲ ရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ လႊမ္းၿခံဳႏုိင္ မႈသည္ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိျခင္း ေၾကာင့္ လူထုကိုယ္တုိင္ ပါဝင္မႈ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းလုိအပ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ၿမိဳ႕ျပေနလူထု ေဘးအႏၲ ရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ စိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ားရွိလာေစ ရန္ ၂၀၁၂ ကစတင္၍ ဒဂံုေတာင္ ႏွင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ ကြက္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ တြင္ မုန္တုိင္းဒဏ္၊ ငလ်င္ဒဏ္၊ မီးေဘးအျပင္ အျခားျဖစ္ေပၚလာ ႏုိင္သည့္ အသက္အႏၲရာယ္ထိ ခိုက္မႈႏွင့္ အိုးအိမ္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကာကြယ္ႏုိင္ရန္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

Top News