ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ မတိုက္ခိုက္ရန္ ျမန္မာကက္သလစ္ေခါင္းေဆာင္ တိုက္တြန္း

အစိုးရအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူအခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ ျမင္ရေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဓာတ္ပံု − စုိင္းေဇာ္)

 ျမန္မာႏုိင္ငံ ကက္သလစ္ေခါင္းေဆာင္ ခ်ားလ္္ဘိုက လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရပ္တည္ေနရေသာ အေနအထားႏွင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနတို႔ကို နားလည္ၾကရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။


သို႔ေသာ္ ၎က ရခိုင္ျပည္ နယ္မွ ထြက္ေျပးေနေသာ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားသည္ ႀကီးမား ေသာ ဒုကၡမ်ား ခံစားေနရသည္ဟု ေျပာၾကားၿပီး အစိုးရက ၾကား၀င္ေျဖရွင္းရန္လည္း တုိက္တြန္းသည္။

တိုင္းမ္သတင္းဌာနသို႔ အီး ေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔ေသာ စာတစ္ ေစာင္တြင္ ခ်ားလ္ဘုိက ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

 ‘‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ႀကိဳးတန္းေပၚမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းေနရပါတယ္။ အေမွာင္အင္အားစုေတြက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆီကို ျပန္သြားဖုိ႔ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္’’ဟု ခ်ားလ္ဘုိက ေျပာ သည္။

သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၀ိုင္းၿပီးဖယ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ မီဒီယာ မ်ားမွတစ္ဆင့္ ၎ကို တုိက္ခိုက္ ျခင္းသည္ ေရရွည္ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ရပ္မဟုတ္ဟု ခ်ားလ္ဘုိက ေျပာသည္။

ကုလသမဂၢက ျမန္မာအာ ဏာပုိင္မ်ားသည္ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ လူမ်ိဳးတုံး ရွင္းလင္းေနသည္ဆုိ ေသာ စြပ္စဲြေျပာဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍လည္း ခ်ားလ္ဘုိက ျပန္ လည္ေခ်ပထားသည္။

ျမန္မာအစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနသည္ မြတ္စလင္လူထုအေပၚ လူမ်ိဳးတုံးရွင္းလင္းမႈ (သို႔မဟုတ္) လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈဟု ေျပာဆုိႏုိင္ေလာက္ေသာ အေျခအေန မ ဟုတ္ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေဒသတြင္း တင္းမာမႈမ်ား ႏွင့္ ေဒါသမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အ ေရးႀကီးၿပီး မည္သည့္ဘက္ကိုမွ် ထိခုိက္နစ္နာေစေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ိဳးျဖင့္ မေျပာဆုိရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ခ်ားလ္ဘုိက ေျပာ သည္။

—Ref: Christian Today

Top News