မႏၲေလးတိုင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်

မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ရွိ  တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား  အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္အေထာက္အကူျပဳ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအစီအစဥ္ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ယံုၾကည္ရာအ သိပညာ ျပန္႔ပြားေရးအသင္းက ေျပာသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေန႔စဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြထဲမွာ  ICT နည္းပညာ ကို အစားထိုးရင္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ကို ဘယ္လိုျမန္ဆန္ေအာင္ လုပ္ ရမလဲ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံကို ပိုမိုၾကားရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရ မလဲ၊ ႏိုင္ငံတကာ လႊတ္ေတာ္ ေတြမွာ ဘယ္လိုလုပ္ေနလဲ၊ ျမန္ မာျပည္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြမွာ ေကာ ဘာေတြဆက္ၿပီး က်င့္သံုးရ မလဲ။ ဒါေလးေတြမွ်ေဝသြားပါ မယ္’’ ဟု အဆိုပါအသင္း ဒါ႐ိုက္ တာဦးေဇာ္ထက္ေအာင္က ေျပာ သည္။

ယင္းသင္တန္းကို မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ e-Parliament စနစ္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေရးဆြဲ ထားသည့္ သင္႐ိုးမ်ားျဖင့္ သင္ ၾကားေပးမည္ျဖစ္ကာ သင္တန္း ကာလကို စက္တင္ဘာ ၁၃ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ သံုးရက္သတ္မွတ္ ထားသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းေတြ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္က ျပည္ သူေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ တဲ့အခါမွာ ပိုၿပီးေတာ့ လ်င္ျမန္ ေအာင္၊ ထိေရာက္ေအာင္ ဘယ္ လိုေတြလုပ္ရတယ္၊ ဘယ္နည္း ပညာေတြကို သံုးရင္ အက်ိဳးရွိ မယ္ဆိုတာကို မွ်ေဝမွာျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု အဆိုပါအသင္းမွ ဦး ေဆာင္သူ ေဒါက္တာေတဇစန္း ကေျပာသည္။

အဆုိပါသင္တန္းကို မႏၲ ေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စား လွယ္သံုးဆယ္ဦးတို႔ကို သင္ၾကား ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း သိရွိႏိုင္ ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲပံုစံျဖင့္ အျပန္အ လွန္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

More in Regional Section