အနာဂတ္တြင္

စင္ကာပူမွ သတင္းစာမ်ားကို ဖတ္ရင္း စိတ္ဝင္စားစရာ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ေတြ႕မိသည္။ စင္ကာပူမွ Smart Nation Ini-tiative ကို တာဝန္ယူထားရေသာ ဝန္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္သူ Vivian Ba-lakrishnan မွ စင္ကာပူတြင္ က်င္းပေသာ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာသိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲတြင္ ေျပာလိုက္ေသာ စကားတစ္ခြန္းျဖစ္သည္။ စတုတၳ စက္မႈႏွင့္ နည္းပညာေတာ္လွန္ ေရး (Fourth Industrial Revolu-tion)၏ အ႐ုဏ္ဦးေနာက္ပိုင္းတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ အလ်င္အ ျမန္ ျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ မူလတန္းတက္ေရာက္ေန ေသာ ကေလးမ်ားသည္ ေနာင္အ ရြယ္ေရာက္လာၿပီး အလုပ္ဝင္ ေသာအခါ ယခုလက္ရွိတြင္ ရွိမေနေသာ အလုပ္မ်ား အနာ ဂတ္တြင္ ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ သျဖင့္ ယခုကတည္းက ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားရန္ ျဖစ္သည္။ ယခု လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ နည္း ပညာမ်ား၏ တုိးတက္ေျပာင္းလဲ လာမႈေၾကာင့္ လက္ရွိအလုပ္အ ကိုင္အမ်ားအျပားသည္ ဆယ္စု ႏွစ္ သိပ္မၾကာခင္တြင္ ကြယ္ ေပ်ာက္သြားႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္းႏွင့္ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရွိမေနသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သျဖင့္ အနာဂတ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ လုိအပ္ ေၾကာင္း အသိေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။


စတုတၳစက္မႈႏွင့္ နည္းပညာေတာ္ လွန္ေရး (Fourth Industrial Revolution)

ပထမ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး သည္ ၁၈ ရာစုႏွင့္ ၁၉ ရာစုတြင္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကတြင္ ေရေႏြးေငြ႕အင္ဂ်င္ကို စတင္တီထြင္ ႏုိင္ခဲ့ၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးမွ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထြန္းကားျခင္း ျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။ ဒုတိယ စက္မႈ ေတာ္လွန္ေရးသည္ ၁၉ ရာစုအ ကုန္ စတီး၊ ေရနံႏွင့္ လွ်ပ္စစ္နည္း ပညာမ်ား စတင္ေတြ႕ရွိရာမွ အစု လိုက္၊ အၿပံဳလိုက္ ထုတ္လုပ္ေရး (Mass Production) ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ ေရးမ်ား ထြန္းကားလာခဲ့ၿပီး ကူး သန္းသြားလာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။ တယ္လီဖုန္းနည္းပညာကို စတင္ေတြ႕ ရွိခဲ့ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးက႑တိုး တက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳ ႏိုင္ခဲ့သည္။ တတိယစက္မႈေတာ္ လွန္ေရးကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္း ပညာေတာ္လွန္ေရးအျဖစ္ ရည္ ၫႊန္းၿပီး ၂၀ ရာစုႏွစ္တြင္ ကြန္ပ်ဴ တာနည္းပညာ၊ အင္တာနက္တုိ႔ ျဖင့္ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးကို ႏုိင္ငံ၊ ေဒသအလိုက္ ခြဲျခားထားသည့္ တံတုိင္းမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ၿပီး စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာမ်ား ျပန္႔ပြား ေစကာ ကမၻာႀကီးကို ရြာႀကီးတစ္ ရြာသဖြယ္ ေပါင္းစည္းေပးႏုိင္ခဲ့ သည္။

စတုတၳစက္မႈႏွင့္ နည္းပညာ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ တုိးတက္လာ ေသာ နည္းပညာမ်ားကို အေျခခံ ၿပီး လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ မ်ား ေျဖရွင္းေရးအတြက္ အေရး ပါေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ထိုအေၾကာင္းကို စတင္ခ်ျပခဲ့ေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (World Economic Forum) ကို တည္ေထာင္ခဲ့သူ ပေရာ္ဖက္ဆာ Klaus Schwab က သူ၏စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ သည္။ ထိုနည္းပညာမ်ားထဲတြင္ စက္႐ုပ္နည္းပညာ၊ ဉာဏ္ရည္အ တုမ်ား၊ ဇီဝေဗဒ၊ နာႏိုနည္းပညာ (Nanotechnology)၊ အင္တာ နက္၊ သံုးဖက္ျမင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝ ျခင္းႏွင့္ ေမာင္းသူမဲ့ယာဥ္ နည္း ပညာမ်ား ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည္။ နည္းပညာ ျမင့္မားလာမႈမ်ား ေၾကာင့္ လူေနမႈ လုပ္ငန္းေဆာင္ တာမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အေျခ အေနမ်ား တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာ ကာ လူမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဉာဏ္ရည္အတု နည္းပညာမ်ားႏွင့္ အစားထိုးလုပ္ ကိုင္လာရင္း ပိုမိုစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္ စရိတ္စက သက္သာလာျခင္းႏွင့္အတူ တျခားေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ားအျဖစ္ အ ေျခခံလူတန္းစားအမ်ားစု အလုပ္ လက္မဲ့ျဖစ္လာႏုိင္မည့္ အေျခအ ေနမ်ားႏွင့္လည္း ႀကံဳေတြ႕ေနရ ေပသည္။

အနာဂတ္၏ အဓိကအေျပာင္းအလဲမ်ား၏ ႐ိုတ္ခတ္မႈ

ေမာင္းသူမဲ့ယာဥ္ႏွင့္ နည္း ပညာမ်ားသည္ ယာဥ္ေမာင္းအ လုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳေနေသာ ဝန္ထမ္းသန္းေပါင္း မ်ားစြာကို အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ သြားေစမည္ျဖစ္သည္။ မၾကာ ေသးမီက CNN သတင္းတစ္ပုဒ္ တြင္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ား ျဖင့္ ေလယာဥ္မွဴးမ်ားကို အစား ထိုးျခင္းျဖင့္ ေလေၾကာင္းလုိင္း မ်ားအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ သန္းသံုးေသာင္းငါးေထာင္ခန္႔ စရိတ္သက္သာေစႏုိင္ေၾကာင္း ဖတ္လိုက္ရသည္။ ထိုနည္းပညာ တိုးတက္မႈသည္ သကၠရာဇ္ ၂၀၂၅ တြင္ စတင္လာႏုိင္ၿပီး ၂၀၃၀ အေရာက္တြင္ ခရီးသည္ တင္ ေလယာဥ္မ်ားအထိ အသံုး ျပဳသြားႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္း ထားသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳး တြင္ ယခုလက္ရွိ၌ ဂုဏ္သေရ ရွိွရွိ လစာေျမာက္ျမားစြာျဖင့္ အ လုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေလယာဥ္ မွဴးမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္၍ ေလယာဥ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၏ အခန္းက႑သည္ ေမွးမွိန္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိေလယာဥ္မွဴး မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္မ်ား အလို အေလ်ာက္ ေပ်ာက္ကြယ္သြား မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ေမာင္းသူမဲ့ကား နည္းပညာမ်ား တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းလာၿပီး စမ္းသပ္မႈအဆင့္ မွ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ေနသည့္ ေခတ္သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ သည္။ မေဝးေတာ့သည့္ အနာ ဂတ္တြင္ လက္ရွိ ယာဥ္ေမာင္းျဖင့္ အသက္ေမြးေနၾကေသာ သန္း ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ယာဥ္ေမာင္း အလုပ္အကိုင္မ်ား မ်ားမၾကာမီ တြင္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားရန္ရွိသည္။

 ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ဝန္ထမ္းရွား ပါးမႈေၾကာင့္ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ ဧည့္ႀကိဳမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး စက္႐ုပ္မ်ားျဖင့္ အစား ထိုးခန္႔ထားလ်က္ရွိသည္။ ေအာင္ ျမင္မႈက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွိမလာ ေသးသည့္တိုင္ နည္းပညာတိုး တက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေနာက္ ပိုင္းတြင္ ဟိုတယ္ဧည့္ႀကိဳအလုပ္ မ်ားႏွင့္ တျခားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ ငန္းမ်ားတြင္ပင္ စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ အစားထိုးသြားရန္ရွိသည္။ စက္႐ုပ္ ႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ေပး ေသာ မွတ္ဉာဏ္တုကို အသံုးျပဳ ထားသည့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေအာင္ျမင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ကာမစပ္ ယွက္မႈတြင္ပါ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳး သမီးပံုတူ႐ုပ္တုမ်ား အသံုးျပဳမႈ မ်ားျပားလာသည့္အေလ်ာက္ လူ တစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ သြားလာေျပာ ဆုိႏုိင္သည့္ စက္႐ုပ္မ်ား တုိးတက္ လာသည္ႏွင့္အမွ် ထိုစက္႐ုပ္မ်ား အသံုးျပဳ၍ ကာမဆက္ဆံမႈသည္ လူ႔က်င့္ဝတ္ကို ထိခိုက္ႏုိင္ေၾကာင္း စတင္အျငင္းပြားလ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၆ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ုရွားမွ ဟတ္ ကာမ်ား ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္မႈ ေၾကာင့္ သမၼတအျဖစ္ ေရပန္းစား ေနေသာ ဟီလာရီကလင္တန္႐ႈံး နိမ့္ခဲ့ရသည္ဟု ယခုထက္တုိင္ လက္ခံၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေနသည့္ နည္းပညာမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ားကိုသာမက ႏုိင္ငံေရး၊ လူ မႈေရးႏွင့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား ၏ အလုပ္အကိုင္မ်ားကိုပါ ၿခိမ္း ေျခာက္လ်က္ရွိသည္။ ယခုေခတ္ လူမ်ားသည္ နည္းပညာမ်ားကို အားကိုးမႈလြန္ကဲကာ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ တြင္ နည္းပညာမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡ ေရာက္ႏုိင္သည္ (သုိ႔မဟုတ္) ယခု ထက္ ပိုမိုတိုးတက္လာႏုိင္သည္ ဆုိသည္ကို နည္းပညာမ်ား၏ ေရွ႕ေဆာင္ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ Facebook ကို တည္ေထာင္သူ Mark Zuck-erberg ႏွင့္ Tesla ႏွင့္ SpaceX ကို တည္ေထာင္သူ Elon Musk တုိ႔ မၾကာခင္အခ်ိန္က လူသိရွင္ ၾကား အျငင္းပြားခဲ့ၾကသည္။

ဉာဏ္ရည္တု၏ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆုိးက်ိဳး

ဉာဏ္ရည္တုႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ လူမ်ားကို အ ႀကီးအက်ယ္႐ိုက္ခတ္ကာ တစ္ခ်ိန္က နာမည္ႀကီးခဲ့ေသာ Ter-minator ဇာတ္ကားထဲကကဲ့သို႔ လူမ်ိဳးႏြယ္တစ္ခုလံုး မ်ိဳးတုံးသြား သည္အထိ အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္ ေၾကာင္း Elon Musk က စတင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဉာဏ္ရည္တု မ်ားသည္ အဆင့္အတန္းျမင့္မား လာသည္ႏွင့္အမွ် တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ တြင္ လူမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ မွ လြတ္ေျမာက္သြားကာ လူမ်ား ကို ျပန္လည္၍ အႏၲရာယ္ျပဳႏုိင္ ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

Mark Zuckerberg က ေတာ့ ထိုသို႔ စိုးရိမ္မႈသည္ အလြန္ အကြၽံေတြးေတာရာေရာက္ၿပီး ဉာဏ္ရည္တုမ်ားသည္ လူမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ လြတ္ ေျမာက္ဖို႔ဆုိသည္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားရင္း လူသိရွင္ၾကား အျငင္းပြားလ်က္ရွိ ၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ Elon Musk ၏ Testa ေမာင္းသူမဲ့ လွ်ပ္ စစ္ကားႏွင့္ Mark Zuckerberg ၏ Facebook တို႔သည္ ဉာဏ္ ရည္တုနည္းပညာမ်ားျဖင့္ အသံုး ခ်ကာ သူတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို တုိးတက္သည္ထက္ တိုးတက္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္အနာဂတ္တြင္

ႏုိင္ငံတကာတြင္ ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ နည္း ပညာတိုးတက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေနႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ အလွမ္း ကြာေဝးသည္ဟု ထင္ေကာင္း ထင္ႏိုင္ေျခရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ားအတြက္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုျဖစ္ သည့္ လမ္းမ်ားကအစ ႏုိင္ငံ တကာအဆင့္မီျဖစ္ရန္ ႏွစ္ေပါင္း ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုအပ္ေနေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေမာင္းသူမဲ့ ကားမ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ရန္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စိုးရိမ္ ဖြယ္ရာမရွိေသးေပ။ သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့သည့္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ကာလမ်ားအတြင္း ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကမွ နည္းပညာမ်ား ႏုိင္ငံ တကာသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာ ၾကာခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိျဖစ္ ေပၚေနသည့္ နည္းပညာေတာ္ လွန္ေရးသည္ တစ္ကမၻာလံုးသို႔ တစ္ၿပိဳင္တည္း ႐ုိတ္ခတ္လ်က္ရွိ သည္။ ထုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ အစိုးရမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ၿပီးႏုိင္ငံမ်ား) မွေနၿပီး အစိုးရ၏ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အေနႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားမွစ၍ ပညာေရး ကို အနာဂတ္အတြက္ အသင့္ျပင္ ဆင္ႏုိင္ရန္ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေပ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအေန ႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ ယခုမွ စတင္၍ မျပင္ဆင္ထားႏုိင္ပါက ေနာင္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည့္ အလုပ္အ ကိုင္မ်ားႏွင့္ အသစ္ေပၚေပါက္ လာမည့္ နည္းပညာမ်ားကို ေနာက္မွလိုက္ရင္း ႏိုင္ငံသားတစ္ ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံအလိုက္ျဖစ္ ေစ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ႏုိင္ပါေၾကာင္း။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)

Top News