မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္႐ံုးဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္မည္

 မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားအ တြက္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာတစ္ခုကို ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းလႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ မ်ိဳးဝင္းက ေျပာသည္။

မေကြးၿမိဳ႕ ဘူတာႀကီးအနီး မယ္လေတာင္ (ျမင္းကင္း)ရွိ ေျမ ေနရာတြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ ၿပီး ေလးခန္းတြဲ ႏွစ္ထပ္ဝန္ထမ္း အိမ္ရာတစ္ခုႏွင့္ ေလးခန္းတြဲသံုး ထပ္ အိမ္ရာတစ္ခု ပါဝင္မည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

‘‘အခု အိမ္ရာတည္ေဆာက္ ဖို႔ အဆိုတင္လာၾကတဲ့ ကုမၸဏီ ေတြရဲ႕ အဆိုျပဳေဈးႏႈန္းေတြ ဖြင့္ ေဖာက္စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္တာေတြ လုပ္ၿပီးၿပီ။ ၿပီးရင္ အေသးစိတ္စစ္ ေဆးမႈေတြလုပ္ၿပီးရင္ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္တဲ့ ကုမၸဏီကို တရား ဝင္ေၾကညာေပးပါမယ္။ ၿပီးရင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မယ္၊ လုပ္ငန္းစမယ္ ေပါ့ေနာ္’’ဟု ဦးေဇာ္မ်ိဳးဝင္းက ေျပာသည္။


စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က မေကြးတုိင္း လႊတ္ေတာ္႐ံုးခန္းမ တြင္ တင္ဒါအတြက္ အဆုိျပဳေဈး ႏႈန္းမ်ား ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အပါအဝင္ တုိင္းအဆင့္ဌာနဆုိင္ ရာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားပါဝင္ေသာ တင္ဒါေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီက စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း လႊတ္ ေတာ္႐ံုးက ထုတ္ျပန္သည္။

အိမ္ရာစီမံကိန္းကို လာမည့္ေအာက္တိုဘာအတြင္း စတင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္အ တြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

Top News