မြန္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္ ေရးရာေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း

 မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူ ငယ္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ေရးရာေကာ္မတီ တစ္ရပ္ကို ထပ္မံဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ယင္းေကာ္မတီကို စက္တင္ ဘာ ၁၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


‘‘လႊတ္ေတာ္မွာ တုိင္ၾကားစာ ေကာ္မတီဆိုၿပီးရွိတယ္၊ ဒီေကာ္မ တီမွာ တိုင္ၾကားလာတဲ့စာေတြထဲ မွာ အမ်ိဳးသမီးကိစၥ၊ ကေလးကိစၥ ေတြ ပါလာတယ္။ တိုင္ၾကားစာ ေကာ္မတီသည္ အဓိကကိုင္တြယ္ ေနတာက ေျမယာကိစၥေတြ၊ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကိစၥေတြ ဒါကိုပဲ အား စိုက္ၿပီး သြားတယ္၊ ဆိုတဲ့အခါက် ေတာ့ ဒီကိစၥကို ဒီထက္ပိုၿပီး ထိ ေရာက္ေစခ်င္တယ္။ အဓိကက အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးသူငယ္အ ခြင့္အေရးေတြ ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ရ ေစခ်င္တယ္’’ဟု ေကာ္မတီဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ သထံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့က ေျပာသည္။

အဆိုပါေကာ္မတီကို အမ်ိဳး သမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ကို အျပည့္အဝ ခံစားေစရန္ႏွင့္ ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးအကာ အကြယ္မ်ားရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေကာ္မတီတြင္ သထံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵအမွတ္(၁) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့က ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူ ထားၿပီး ဥပေဒပညာရွင္၊ ျပင္ပ ပညာရွင္မ်ားအပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၃ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ တြင္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းသည့္ အထက္ပါေကာ္မတီ အပါအဝင္ ေကာ္မတီရွစ္ခုဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။

Top News