ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ကုလသမဂၢ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈ အသစ္မ်ား သတ္မွတ္

ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား သတ္မွတ္ရန္ အေမရိကန္ တင္သြင္းသည့္ အဆိုကို ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ၌ ႁခြင္းခ်က္မရွိ ေထာက္ခံ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားက ၎တို႔၏ ဆ႒မေျမာက္ ႏ်ဴကလီးယားဗံုး စမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ပတ္မွ် အၾကာတြင္ ကုလသမဂၢ၏ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ အသစ္မ်ားကို သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္က ဦးေဆာင္ေရးဆြဲသည့္ ပိတ္ဆုိ႔ေရး အဆိုသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားကို အထိနာေစမည့္ က႑ေျခာက္ခုကို ပစ္မွတ္ထား ကန္႔သတ္ရန္ စီစဉ္ထားသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ေရနံတင္သြင္းခြင့္၊ အဝတ္အထည္မ်ား ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ခြင့္၊ ျပည္ပသို႔ လုပ္သားမ်ား ေစလႊတ္သည့္ စာခ်ဳပ္မ်ား သက္တမ္းတိုးခြင့္၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္တို႔ကို ပိတ္ပင္မႈမ်ားအျပင္ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ပိုမိုတိုက္ဖ်က္ရန္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို ပိုမို ဖိအားေပးရန္တို႔ ပါဝင္သည္။

“ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယားကို ကမာၻက လံုးဝ လက္ခံမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ကၽြန္မတုိ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အသိေပးလုိက္ၿပီ။ ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရဟာ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ စီမံကိန္းကို မရပ္ဘူးဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔က ရပ္ေအာင္လုပ္မယ္လုိ႔ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထုတ္ေျပာလုိက္တာ ျဖစ္တယ္”ဟု ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ နစ္ကီဟာေလက ေၾကညာခဲ့သည္။

အေမရိကန္က ကနဦး တင္သြင္းေသာ ပိတ္ဆို႔ေရး အဆိုသည္ ပိုမိုက်ပ္တည္းေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားထြက္၍ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က႑တြင္ အတန္ငယ္ ျပင္ဆင္ ေလွ်ာ့ေပါ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔သည္ အေမရိကန္၏ ပိတ္ဆုိ႔ေရး မူဝါဒကို ဗီတိုအာဏာသံုးၿပီး ပယ္ခ်ခြင့္ ရွိေသာ္လည္း ယခုကိစၥတြင္ ဝင္မစြက္ဖက္ခဲ့ေခ်။ အေစာပိုင္းက ထိုႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈ အသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ိဳးမရွိႏုိင္ဟု ေဝဖန္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္က အေမရိကန္၏ အဆိုကို ေထာက္ခံမည္ဟု ေျပာင္းလဲ ေၾကညာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အရင္းႏွီးဆံုး စစ္ေရးမဟာမိတ္လည္း ျဖစ္သည္။

ယခု အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ အသစ္မ်ားအတြက္ မဲေပးမႈ မတုိင္မီတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ယင္းအဆို အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္သြားပါက အလြန္ဆိုးရြားသည့္ ေပးဆပ္မႈမ်ား ႀကံဳရေစမည္ဟု ကုလသမဂၢကို ရည္ရြယ္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေသးသည္။

ယခုသတ္မွတ္ခ်က္အရ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ေရနံဝယ္ယူ တင္သြင္းခြင့္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ် ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သန္႔စင္ၿပီး ေလာင္စာဆီ ဝယ္ယူခြင့္မွာလည္း ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် ေလ်ာ့ပါးသြားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ တည္ေဆာက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေလာင္စာဆီဟာ အေျခခံ အက်ဆံုး လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္တယ္”ဟု ဟာေလက သံုးသပ္ခဲ့သည္။

အျခားပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကလည္း ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရအတြက္ ႏွစ္စဉ္ အခြန္ႏွင့္ သီးျခားဝင္ေငြ ေဒၚလာ သန္းရာႏွင့္ခ်ီ ေလ်ာ့ပါး နစ္နာသြားေစဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: New York Times

Top News