ႏိုင္ငံတကာသတင္းတိုမ်ား

အစၥေရးေလယာဥ္မ်ားက မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၏ ေဝဟင္နယ္နိမိတ္ကုိခ်ိဳးေဖာက္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းတြင္ အသံထက္ျမန္ေသာႏႈန္းျဖင့္ ပ်ံသန္းခဲ့ကာ ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကုလသမဂၢတြင္ တိုင္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ဘႏြန္ႏုိင္ငံက ေျပာသည္။


ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ ဘာလူခ်ီစတန္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကက္တာၿမိဳ႕အနီးတြင္ ဓာတ္ဆီျဖည့္ေနေသာ ရွွီးဟုိက္မြတ္စလင္ ဟာဇာရာလူမ်ိဳး မိသားစုဝင္ရွစ္ဦးကုိ ဆုိင္ကယ္တစ္စီးေပၚမွ ေသနတ္သမားႏွစ္ဦးက ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ရာ ေလးဦးေသဆံုးသြားခဲ့ သည္ဟု ရဲအရာရိွႀကီးတစ္ဦးကေျပာသည္။

အစၥေရးႏုိင္ငံမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စြမ္း အင္ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ားကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ႏုိင္ ေရး အစၥေရးႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၾကား ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ တန္ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္ဟု အစၥေရးဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာသည္။