အပစ္ရပ္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေဝး သံုးရက္ၾကာ က်င္းပမည္

 ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မ တီ (JMC-U)အစည္းအေဝးကို စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္က စတင္​၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ သံုးရက္ၾကာက်င္း ပမည္ျဖစ္သည္။ 


‘‘(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္ တဲ့ အစည္းအေဝးမွာ ဒီႏွစ္လအ တြင္း JMC ေအာက္ေျခအဖြဲ႕အ စည္းအသီးသီးက လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြ ျပန္လည္သံုးသပ္တာနဲ႔ တျခားမူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြး မႈေတြ ပါဝင္ပါမယ္’’ဟု JMC အ လုပ္အဖြဲ႕ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚဆိုင္းပန္က ေျပာသည္။ 

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒ သအဆင့္ JMC ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕ စည္းေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တို႔ အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရျခင္းအ ေၾကာင္းရင္းႏွင့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား အေပၚ စိစစ္အတည္ျပဳေရးအဖြဲ႕၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးဖြယ္ရွိေၾကာင္း JMC-U အတြင္းေရးမွဴး(၁) ေဒါက္တာေရႊခါးက ေျပာၾကားသည္။ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္  တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသ ေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္ လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS/SSA)တို႔အၾကား ဇြန္လ က ရွမ္းျပည္နယ္ မုိင္းျပင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း တုိက္ပြဲျဖစ္ရျခင္းအ ေၾကာင္းရင္းႏွင့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအ ေပၚ အရပ္သားဦးေဆာင္သည့္ စိစစ္အတည္ျပဳေရးအဖြဲ႕က ဇူလိုင္ လကုန္တြင္ လာေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးေစာင့္ၾကည့္ ေရးအဖြဲ႕ (JMCS-Shan) ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားကဆိုသည္။ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS/SSAတို႔အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္အၾကား စြပ္စြဲမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ နယ္ ေျမသတ္မွတ္ႏိုင္မႈမရွိေသးျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း JMCS-Shan အဖြဲ႕ဝင္ RCSS မွ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းဦးက ေျပာသည္။ 

JMC-U ကို အစိုးရ၊ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားႏွင့္အရပ္သားကိုယ္ စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၂၆ ဦးျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အစည္းအေဝးကို ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ပံုမွန္က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ JMC-U ၏ အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA ထိုးထားသည့္အ ဖြဲ႕မ်ားၾကား ျဖစ္ပြားသည့္အျငင္း ပြားမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားကို ေစာင့္ ၾကည့္ညႇိႏိႈင္းရန္ျဖစ္သည္။ 

 ေဒသအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-L) ၁၀ ခုကို ကရင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းတို႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ JMC အစည္းအ ေဝးက သေဘာတူညီထားသည္။ 

More in Politics Section

Top News