၈၈ ၿငိမ္းပြင့္ကို ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႔အစည္းအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္မည္

၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္း ကို ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕အစည္းအျဖစ္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္မႈကို ယခုႏွစ္ မကုန္မီ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။


စက္တင္ဘာ ၇ ႏွင့္ ၈ ရက္တုိ႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဓမၼပီယေက်ာင္း တိုက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္း၏ နယ္ကြန္ရက္မ်ား စတုတၳအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ၌ ယင္းသို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးဂ်င္မီက စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

‘‘၈၈ ၿငိမ္းပြင့္ကို ေရွ႕ဆက္ပို ၿပီး က်စ္လ်စ္အားေကာင္းဖို႔အ တြက္ ေဆာင္ရြက္မယ္။ အၾကမ္း ဖက္မႈကို ႐ႈတ္ခ်မယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ပိုၿပီးအင္ တုိက္အားတိုက္ပါ၀င္သြားမယ္’’ ဟု ဦးဂ်င္မီက ေျပာသည္။

အဖဲြ႕အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါ တီမ်ားကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပဲြမ၀င္ ေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီအေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတို႔ကို အဓိကထား လုပ္ ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဂ်င္မီက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အ ဖဲြ႕အစည္းအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀၀ ေက်ာ္တြင္ နယ္ကြန္ရက္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၿမိဳ႕ နယ္႐ံုးခဲြမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ ၆၄ ခု တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ ျမစ္ႀကီးနား ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ႐ံုးခဲြ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ဦးဂ်င္မီက ေျပာ သည္။

အဖဲြ႕ကို အေရအတြက္ ဦး စားေပးစနစ္ထက္ အရည္အေသြး ကိုသာ အဓိကထားေၾကာင္းႏွင့္ ပိုမိုစြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသည့္ အဖဲြ႕ ၀င္မ်ားျဖစ္လာေရး လုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးမင္းကိုႏုိင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အဖဲြ႕အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတတို႔ႏွင့္ ဆက္ သြယ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရ စီဖက္ဒရယ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားတြင္လည္း အတူေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

ျပည္သူလူထု အခက္အခဲ မ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆြးေႏြးႏွစ္ သိမ့္ျခင္း၊ အႀကံျပဳျခင္း၊ တရား ဥပေဒအရ ရပ္တည္အကူအညီ ေပးျခင္းႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုး ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕ အစည္း၏ နယ္ကြန္ရက္မ်ား ေတြ႕ဆုံပဲြ၌ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးအ တြက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံုအပါအ ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အား အင္တိုက္အားတိုက္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္ လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္း နယ္ကြန္ ရက္မ်ား စံုညီေတြ႕ဆံုအစည္းအ ေ၀းသို႔ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီး သီးရွိ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

More in Politics Section

Top News