မဲေခါင္ေဒသႏိုင္ငံမ်ား စုစည္း၍ Super Gate Way တစ္ခုအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏၵိယသို႔ ကုန္သြယ္ရန္ေဆြးေႏြး

ဓာတ္ပံု−gisreportsonline.com

 ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ မဲေခါင္ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ သည့္ CLMVT ႏိုင္ငံငါးခူပူးေပါင္း ၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ မ်ား အျပန္အလွန္ျပဳလုပ္ကာ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံထံသို႔ Super Gate Way တစ္ခုအေနျဖင့္ကုန္သြယ္ရန္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ကမႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

‘‘CLMVT ႏိုင္ငံေတြ  ပူး ေပါင္းၿပီးေတာ့ ကုန္သြယ္မႈေတြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အျပန္အလွန္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ၊ အဲဒီကေန တစ္ဆင့္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ ထြက္ ေပါက္ေတြကို Super Gate Way တစ္ခုအေနျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈေတြ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲဆုိတာကို အဓိကထားၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကတာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု မႏၲေလး တိုင္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုဥကၠ႒ဦးဝင္းေဌးက ေျပာသည္။


ေဆြးေႏြးပြဲကို ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ Exchange Commision က ဦးစီး ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မဲေခါင္ေဒသ တြင္း ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ Super Gate Way တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ မႏၲေလးေတာင္ဟိုတယ္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအခ်င္းခ်င္းေတြ႕ဆံု၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စိုက္ ပ်ဳိးေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးက႑တို႔မွ ရရွိလာ ႏုိင္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္ အလမ္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း အဓိက ထားေဆြးေႏြးသည္။

 ယခု ေဆြးေႏြးပြဲသည္ CLMVT ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား Super Gate Way တစ္ခုအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကနဦးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္ ၆၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ဦးဝင္းေဌးကေျပာသည္။

Top News