ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အဆို အားလံုးကို မြန္ျပည္နယ္အစိုးရကန္႔ကြက္

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝး တြင္ ကိုယ္စားလွယ္တင္သြင္း သည့္ အဆိုအားလံုးကို မြန္ျပည္ နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ ဝန္ႀကီး မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။


စက္တင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပသည့္  မြန္ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေဝး၌ အဆိုေလးခု တင္သြင္းၿပီး ယင္းအဆိုမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ကန္႔ ကြက္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈေၾကာင့္ အဆို ႏွစ္ခုကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။

က်န္အဆိုႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခုသည္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ႐ံႈးနိမ့္၍ အတည္မျဖစ္ဘဲ က်န္တစ္ခုကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အ ေဝးေျပးကားလမ္းေဘး စာသင္ ေက်ာင္းမ်ားေရွ႕တြင္ လူကူးမ်ဥ္း က်ားႏွင့္ အခ်က္ျပမီးတပ္ဆင္ေပး ႏိုင္ေရး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရးတိုက္တြန္း ေၾကာင္းအဆိုကို ေဆာက္လုပ္ ေရးဝန္ႀကီးက ဘတ္ဂ်က္မလံု ေလာက္ေၾကာင္းေျပာ၍ လႊတ္ ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္္ခဲ့သည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေက်ာက္ မီးေသြးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အသံုး ျပဳေနသည့္ ေမာ္လၿမိဳင္ဘိလပ္ ေျမစက္႐ံုကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေပးရန္အဆိုႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ယင္းစက္႐ံုအတြက္သာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူရန္မလို အပ္ေသာေၾကာင့္ စက္႐ံု၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီသျဖင့္ အဆိုကို ကန္႔ကြက္ ေၾကာင္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံက လႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ထုိသို႔ကန္႔ ကြက္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံမဲ မ်ားသျဖင့္ ယင္းအဆိုအတည္ျဖစ္ ခဲ့သည္။

ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အပန္း ေျဖပန္းၿခံတစ္ခု ထားရွိေပးရန္ အဆိုကို စည္ပင္သာယာႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ကန္႔ ကြက္သျဖင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံမဲနည္းသျဖင့္ အဆို အတည္မျပဳႏိုင္ခဲ့ေပ။ ေရာ္ဘာ စက္႐ံုမ်ားကို လူေနရပ္ကြက္ႏွင့္ ေဝးရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ အဆိုကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ကန္႔ကြက္ ေသာ္လည္း အဆိုကိုေထာက္ခံသူမ်ားသျဖင့္ အတည္ျပဳႏုိင္သည္။

‘‘တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြကေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕က ကန္႔ကြက္တင္ျပ ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ ကန္႔ကြက္တယ္ဆို တဲ့ ကိစၥေတြမွာ တခ်ဳိ႕ကိစၥက လုပ္ရကိုင္ရခက္တဲ့ကိစၥေတြျဖစ္ တယ္။ MCL ကိစၥမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရဲ႕ တင္ျပခ်က္က မွားတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယူဆတယ္’’ဟု မြန္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာ ၾကားသည္။

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သည္ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး (၆)ႀကိမ္ က်င္းပၿပီး လႊတ္ေတာ္တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ သက္တမ္းအတြင္း အဆို ၃၀ တင္သြင္းကာ ေမးခြန္း ၁၆၀ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ မွတ္တမ္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပသည္။

More in Politics Section

Top News