၀ါးတင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ သစ္ေတာခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ က်ပ္ေငြျဖင့္သာ ေပးေဆာင္ရေတာ့မည္ဟုဆုိ

၀ါးမ်ားႏုိင္ငံျခားသုိ႔တင္ ပုိ႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေပးေဆာင္ရ သည့္ သစ္ေတာခြန္ ၁၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းကုိ ယခင္ကကန္ေဒၚလာျဖင့္ ေပးေဆာင္ရာမွ ယခု ျမန္မာက်ပ္ ေငြျဖင့္သာ ေပးေဆာင္ရေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ကုန္သည္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦး ေအာင္ျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ၌ ဩဂုတ္ ၂၈ ရက္ကျပဳလုပ္ သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာ ေရးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ပုဂၢ လိကက႑ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပုံ မွန္ေတြ႕ဆုံသည့္ အစည္းအေ၀း တြင္ အသင္းဥကၠ႒ဦးေအာင္ျမင့္ သိန္းက က်ပ္ေငြျဖင့္ေပးေဆာင္ ခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ဆုိ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ က်ပ္ေငြျဖင့္သာ ေပးေဆာင္ရေတာ့မည္ကုိ သက္ ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနတာ၀န္ရွိသူထံ မွ ႏႈတ္ျဖင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးျဖစ္ ေသာ္လည္း တရား၀င္စာမထြက္ ရွိေသးေပ။

‘‘အေမရိကန္ေငြအေႂကြကုိ ေစ်းကြက္မွာ ၀ယ္ရခက္လုိ႔တင္ျပ ခဲ့တာပါ။ လတ္တေလာနယ္စပ္ မွာ အေျခအေနဆုိးေနေတာ့ တ ရား၀င္စာကုိ မေတာင္းရေသး ဘူး။ နယ္ေျမေအးခ်မ္းသြားရင္ အားလုံး အဆင္ေျပသြားမွာပါ’’ ဟု ဦးေအာင္ျမင့္သိန္းက ေျပာ ၾကားသည္။

ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကုိ ရ ခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွတစ္ဆင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ၀ါးလုံးမ်ား တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ၿပီး ၀ါးအေခ်ာ ထည္မဟုတ္ဘဲ ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ျခင္း သည္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရး စခန္းတစ္ခုသာရွိ ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ေန႔စဥ္တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ေန သည့္ ၀ါးအေရအတြက္ႏွင့္ ကုန္ သြယ္မႈတန္ဖုိးပမာဏကုိ ေဒသ တြင္း မၿငိမ္သက္မႈမ်ားေၾကာင့္ စာရင္းသိရွိရန္ အခက္အခဲရွိ ေၾကာင္း ဦးေအာင္ျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးစခန္းသည္ ဩဂုတ္ ၂၅ ရက္ နံနက္ကစတင္၍ ရပ္ဆုိင္း သြားၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္း၏ ေန႔စဥ္ကုန္သြယ္မႈတန္ဖုိး သည္ ကန္ေဒၚလာသုံးေသာင္းမွ ငါးေသာင္းခန္႔အထိရွိသျဖင့္ ကုန္ သြယ္မႈတန္ဖုိးေဒၚလာငါးသိန္းခန္႔ နစ္နာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အသင္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ရန္ ၀ယ္ယူထားသည့္ ကုန္မ်ား သုိေလွာင္ထားသည့္ အေျခအေနသည္ လက္ရွိအခ်ိန္ ထိဆန္အိတ္မ်ားသည္ လုံၿခံဳစိတ္ ခ်ရေသာ္လည္း ခ်င္းစိမ္းသည္ အပင္ေပါက္မည့္ အေနအထား မ်ားျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ ျမင့္သိန္းက ဆုိသည္။

ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးစခန္းကတစ္ဆင့္ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ေရထြက္ပစၥည္း အဓိကတင္ပုိ႔ေနၿပီး ဆန္၊ ခ်င္း စိမ္း၊ ေရခ်ိဳငါး၊ ငါးေျခာက္မ်ား တင္ပုိ႔ေနေၾကာင္း ယင္းနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးကုန္သည္မ်ား အ သင္းစာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးစခန္းကုိ ျမန္မာ-ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ရန္ ၁၉၉၅ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

Top News