ေရႊေဈး စံခ်ိန္တင္ထပ္မံျမင့္တက္ေသာ္လည္း အေရာင္းအဝယ္ေအး

ကမၻာ့ေရႊေဈး ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေဈးကြက္တြင္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္၌ အေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္ သားလွ်င္ က်ပ္ ၉၅၄,၀၀၀ သို႔ စံခ်ိန္တင္ ထပ္မံ ျမင့္တက္ခဲ့ သည္။


ထိုသို႔ ျမင့္တက္လာျခင္း သည္ ကမၻာ့စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္တင္းမာေနပါက ေရႊေဈး ထပ္မံျမင့္ တက္လာဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေရႊလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္း ကေျပာသည္။

‘‘ေရႊေဈး တက္ေနေပမယ့္ အေရာင္းအဝယ္မျဖစ္ဘူး။ ဝယ္ သူေရာ၊ ေရာင္းသူေရာ ခပ္ေအး ေအးပဲ ရွိေနတယ္။ ေရႊထုတ္ႏႈန္း ကလည္း မေကာင္းဘူး’’ဟု ဦးေက်ာ္၀င္းက ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

ျမင့္တက္လာသည့္ ေရႊေဈး ကြက္ကို ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ သင္းက ဝင္ေရာက္ထိန္းညႇိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ဝင္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ကမၻာ့ေရႊေဈးသည္ စက္ တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ တစ္ေအာင္ စလွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ၁,၃၅၇ အထိေပါက္ေဈးရွိၿပီး စက္တင္ဘာ ၇ရက္ထက္ ၂၅ ေဒၚလာ ပိုမိုျမင့္ တက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း အေခါက္ေရႊေဈးသည္ တစ္ရက္ အတြင္း က်ပ္ ၈,၀၀၀ ခန္႔ ျမင့္ တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ကမၻာ့ေရႊေဈး သည္ ဩဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ တစ္ ေအာင္စလွ်င္ ၁,၂၆၂ ေဒၚလာ အထိရွိၿပီး တစ္လအတြင္း တစ္ ေအာင္စလွ်င္ ၉၅ ေဒၚလာ ျမင့္ တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အခုက ေဒၚလာေဈးက် လုိ႔။ တကယ္လို႔သာ ေဒၚလာမက်ဘဲ တန္႔ေနမယ္၊ တက္ေနမယ္ဆုိရင္ ေရႊေဈးက ဒီထက္ျမင့္ဖို႔ပဲရွိလာ ေတာ့မယ္’’ဟု ေအာင္သမာဓိေရႊ ဆိုင္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦး ေမာ္က ေျပာသည္။

ေရႊေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္လာ ေသာ္လည္း လက္ရွိေဈးကြက္ တြင္ ေရႊအဝင္နည္း၍ အေရာင္း အဝယ္မျဖစ္သေလာက္နည္းေန ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာ သည္။

ျပည္တြင္းအေခါက္ေရႊေဈး သည္ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္တြင္ တစ္ က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ကိုးသိန္းအထိ စတင္ျမင့္တက္လာၿပီး ဩဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ၉၄၅,၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၅၄,၀၀၀အထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္လာၿပီး စံခ်ိန္သစ္ ထပ္တင္လာျခင္းျဖစ္ သည္။

စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္း၌ တစ္ေဒၚလာ ၁,၃၄၈ က်ပ္ ရွိၿပီး စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ထက္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၇ က်ပ္ခန္႔ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။

Top News