အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ပိတ္ထားသည့္ ေမာင္ေတာရွိဘဏ္အခ်ဳိ႕ အခ်ိန္ပိုင္းျပန္ဖြင့္

ရဲကင္းစခန္း ၃၀ ေက်ာ္ကို အာဆာ (ARSA) အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက တိုက္ ခိုက္ခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေမာင္ ေတာၿမိဳ႕ရွိ ပိတ္ထားသည့္ဘဏ္ အခ်ဳိ႕ ယခုအခါ အခ်ိန္ပိုင္းျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေနသည္။

အဆိုပါ ဘဏ္မ်ားသည္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အၾကမ္း ဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားသည့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ကစတင္ကာ ပိတ္ထားခဲ့သည္။ ထုိသို႔ ပိတ္ ထားၿပီး ၁၃ ရက္အၾကာတြင္ ျပန္ လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ေျပာသည္။

‘‘အေျခအေနၾကည့္ၿပီးေတာ့ အခ်ိန္ပိုင္းဖြင့္ပါတယ္။ တျဖည္း ျဖည္း အခ်ိန္တိုးဖြင့္သြားပါမယ္’’ ဟု ပုဂၢလိကဘဏ္တစ္ခုမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္၊ ကေမၻာဇဘဏ္ ႏွင့္ ကမၻာ့ရတနာဘဏ္တို႔ရွိၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သည္ စက္ တင္ဘာလဆန္းက စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ လံုၿခံဳေရးစိုးရိမ္မႈေၾကာင့္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ေမာင္ေတာေဒသခံမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေပၚစုရပ္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေနကာ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ လူသြားလူလာနည္းပါးေနၿပီး ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား လည္း နည္းပါးသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးကို ဖြင့္လွစ္ထားေသာ္လည္း ေစ်း ေရာင္းမည့္သူမရွိျခင္း၊ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပံုမွန္ မလည္ပတ္ႏိုင္ေသးျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း ကုန္သည္ပြဲစား မ်ားက ေျပာသည္။

Top News