အိႏိၵယက ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အခမဲ့ဗီဇာအစီအစဥ္ စတင္မည္

ထိန္းသိမ္းခံ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၄၀ ကုိ လႊတ္ေပးမည္ဟု အိႏိၵယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မုိဒီတို႔ ယမန္ေန႔က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − AP/ Uncredited)

အိႏိၵယႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အခမဲ့ဗီဇာေပးအပ္မႈ အစီအစဥ္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏိၵယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ထိန္း သိမ္းခံထားရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သား ၄၀ ဦးကို လႊတ္ေပးမည္ဟု အိႏိၵယႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွရီနာရန္ဒရာမုိဒီက ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။


စက္တင္ဘာ ၆ ရက္က ေန ျပည္ေတာ္ရိွ သမၼတအိမ္ေတာ္ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုအၿပီး မီဒီယာရွင္း လင္းပြဲ၌ အိႏိၵယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဘက္စံုပါဝင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ ဖက္ေဆာင္ရြက္ခ်က္အရ အဆင့္ ျမင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ သုေတသနနယ္ပယ္ မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း အိႏိၵယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆုိ သည္။

ထို႔အျပင္ အိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ ေလ့ က်င့္ေပးေရး အပါအဝင္ က႑ အခ်ိဳ႕တြင္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ  ၁၁ ခု လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့သည္ ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အိႏိၵယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔ သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား က်န္းမာ ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္ တင္ေရး၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အဓိကက်ေသာ အ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာ တူညီခ်က္၊နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အိႏိၵယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္စဥ္မွန္သမွ်ကုိ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ အသိေပးႏုိင္ေရးအပါအဝင္ ႏွစ္ ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ နည္းပညာႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားလည္း ေဆြးေႏြးသည္။

အိႏိၵယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ညေန တြင္ ပုဂံၿမိဳ႕ အာနႏၵဘုရားသုိ႔  သြားေရာက္ခဲ့ေသးသည္။ အာနႏၵာ ဘုရား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးကုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံပညာရွင္မ်ားက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ေရွးေဟာင္း သုေတသနအဖြဲ႕တို႔ ေဆာင္ရြက္သည့္ အထိမ္းအ မွတ္ေမာ္ကြန္းကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

Top News