စစ္ျဖစ္ပြားရာေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ဒီခ်ဳပ္လူငယ္ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းရန္ အခက္အခဲရိွႏုိင္

၂၀၁၄ ဒီခ်ဳပ္လူငယ္ညီလာခံတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

စစ္ျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ား၌ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၿမိဳ႕နယ္ လူငယ္ညီလာခံက်င္းပ ေရးေကာ္မရွင္မ်ား ဖဲြ႕စည္းရန္ အခက္အခဲရိွႏုိင္ေၾကာင္း လူငယ္ ညီလာခံက်င္းပေရး ဗဟုိေကာ္မ ရွင္ ဥကၠ႒က ေျပာသည္။


NLD ၏ မူဝါဒမ်ား၊ ေရြး ေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းမ်ား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဒုတိယအ ႀကိမ္ လူငယ္ညီလာခံကုိ အျမန္ ဆံုးက်င္းပႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီး လက္ရိွတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေကာ္မရွင္မ်ား ဖဲြ႕စည္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ဆုိသည္။

ခ႐ုိင္အဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အ ဆင့္ ေကာ္မရွင္မ်ား ဖဲြ႕စည္းရာ တြင္ စစ္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕၌ ေကာ္မရွင္ဖဲြ႕စည္းေရး အခက္အခဲရိွႏုိင္သည္ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘ေရြးေကာက္ပြဲေတာင္ မက်င္းပႏုိင္ခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕ေတြရိွေသး တာကုိး။ အဲဒီလိုဟာေတြက က်န္ ေကာင္းက်န္မွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ မဖြဲ႕ ႏုိင္ေသးဘူးလုိ႔ေတာ့ အျပတ္ေျပာ လို႔မရေသးဘူး။ ဒီေနရာေတြမွာ ေတာ့ အခက္အခဲရိွႏုိင္တာေပါ့’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိ အာဏာရပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ၏ မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္း ေဆာင္မႈအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အသက္ (၁၆)ႏွစ္မွ (၃၀)ႏွစ္အ ၾကား လူငယ္မ်ား ပါတီဝင္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ အ ဖြဲ႕ဝင္စုေဆာင္းသည့္ ေလွ်ာက္ လႊာ တစ္သိန္း႐ုိက္ႏွိပ္ထား ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္ NLD လူငယ္ ညီလာခံတြင္ အဖြဲ႕ဝင္၏ အသက္ ကို (၁၆)ႏွစ္မွ (၃၅)ႏွစ္အၾကား သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ယခု ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ အသက္ (၃၀)ႏွစ္ေအာက္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

အသက္ (၃၀)ေအာက္ လူ ငယ္မ်ား ႏုိင္ငံေရးအေပၚ စိတ္ဝင္ စားမႈသည္ (၃၅)ႏွစ္အရြယ္ထက္ စိတ္ဝင္စားမႈ မျပင္းထန္ႏုိင္၍ လူ ငယ္ပါတီဝင္အင္အား စုေဆာင္း ရန္ အခက္အခဲအနည္းငယ္ရိွႏုိင္ သည္ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ဦးကဆို သည္။

NLD လူငယ္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားလုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အသက္ (၁၆)ႏွစ္ႏွင့္ (၃၀)ႏွစ္ၾကားျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အျခားပါတီဝင္တစ္ဦးမျဖစ္ရ၊ အကယ္၍ အျခားပါတီဝင္ျဖစ္ပါက ယင္းပါတီမွ ႏုတ္ထြက္စာတင္ၿပီးမွ ပါတီဝင္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ခြင့္ရမည္စသည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ထားသည္။

‘‘သူတို႔အရည္အခ်င္းရိွရင္ ရိွတဲ့အတုိင္း ရမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ကေတာ့ ဒီမုိကေရစီနည္းက် က် မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၿပီး အဆင့္ဆင့္ ေပါ့။ အရည္အခ်င္းရိွရင္ ရိွသ ေလာက္ ရၾကမွာ’’ဟု ဦးေမာင္ ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။ အမ်ိဳးသ မီး၊ လူငယ္၊ တုိင္းရင္းသား ဦးစား ေပးရမည္ဆုိသည့္ မူဝါဒကုိ NLD ပါတီက ဆက္လက္ဆုပ္ကုိင္ ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

လူငယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား စု ေဆာင္းၿပီးပါက အဖြဲ႕ဝင္အေရ အတြက္ေပၚ မူတည္ၿပီး ညီလာခံ အဆင့္ဆင့္က်င္းပရန္ NLD က ရည္မွန္းထားသည္။

လူငယ္ညီလာခံကုိ ယခု ၂၀၁၇ ႏွစ္မကုန္မီ က်င္းပမည္ ဟု ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕ဝင္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ဇူလုိင္အတြင္းက ေျပာၾကားထားသည္။

NLD ဒုတိယအႀကိမ္ လူ ငယ္ညီလာခံက်င္းပေရး ဗဟုိ ေကာ္မရွင္ကုိ ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပါတီဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖဲြ႕အစည္းအေဝး တြင္ ဆံုးျဖတ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။