ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္တင္သြင္းသည့္ အဆိုထက္ဝက္ေက်ာ္ မွတ္တမ္းတင္ခံရ

အဆုိမ်ားမွတ္တမ္းတင္မႈမ်ားလာသျဖင့္ အစိုးရကို အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းေရး အားေလ်ာ့ႏုိင္ဟုဆို
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္သက္ တမ္းတြင္ တင္သြင္းလာေသာ အဆိုမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည့္ ပမာဏပိုမိုျမင့္ တက္လာေနျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရ ကို အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္း ေရးတြင္ အားေလ်ာ့လာႏုိင္ ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ သုေတသနလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ေနသူမ်ားက ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္သည့္ ဒုတိယအ ႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအ ေဝးမ်ားကို ပၪၥမအႀကိမ္အထိ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ စာရင္းဇယားမ်ားအရ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္း ခဲ့ေသာ အဆုိ ၆၈ ခုအနက္ ၂၇ ခုကိုသာ အတည္ျပဳႏုိင္ၿပီး မွတ္တမ္း တင္ရန္ဆံုးျဖတ္သည့္ အဆို ၃၆ခုအထိရွိခဲ့သည္။ က်န္အဆိုမ်ား သည္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ မသင့္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ႐ႈံးနိမ့္ျခင္းႏွင့္ အဆိုရွင္က ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းေသာ အဆိုျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခြင့္မရသည့္ အဆုိမ်ား လည္း ရွိခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္တြင္ အေရးႀကီးအဆိုတစ္ခု အပါအဝင္ စုစုေပါင္းအဆို ၁၁ ခုအနက္ ေျခာက္ခုကို အတည္ျပဳ ႏုိင္ၿပီး အဆုိေလးခုကို မွတ္တမ္း တင္ကာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ အဆိုတစ္ခုက်န္ရွိေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

‘‘အဆုိတင္သြင္းတယ္ဆုိ တာ အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းမယ့္ နည္းလမ္းတစ္ခု၊ ကိရိယာတစ္ခု။ အခု အဲဒီနည္းလမ္းက အားေပ်ာ့ ေနတယ္လုိ႔ ယူဆလုိ႔ရတယ္’’ ဟု ပြင့္လင္း ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ သုေတသနဒါ႐ိုက္တာ ဦးထင္ ေက်ာ္ေအးက ေျပာသည္။ လႊတ္ ေတာ္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ အဆုိမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း၌ အဆိုမ်ား မွတ္တမ္းတင္မႈကို စတင္က်င့္သံုးေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

‘‘ဒီတစ္ေခါက္မွာက အဆုိ ခပ္မ်ားမ်ား ေဆြးေႏြးခြင့္ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားစုကို မွတ္တမ္းတင္ တဲ့ သေဘာရွိတယ္’’ဟု ႏွစ္ႀကိမ္ ဆက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးစိုင္းသီဟေက်ာ္က ေျပာသည္။ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ ေတာ္သက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရး ႀကီးအဆိုအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၂၁၈ ခု တင္သြင္းရာ အဆို ၉၇ ခုကို အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ သည့္ အဆုိတစ္ရပ္အေပၚ အစိုးရအဖြဲ႕က လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ျခင္းမရွိပါက စြပ္စြဲျပစ္တင္ႏိုင္ သည္အထိ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္သည့္အေျခအေနရွိၿပီး မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခံ ရသည့္အဆိုမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕ က လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ အား ေကာင္းမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဦး စိုင္းသီဟေက်ာ္က ဆုိသည္။

‘‘မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့အ တြက္ မျဖစ္မေန လုပ္ရမယ့္ဟာ မဟုတ္ေတာ့ နည္းနည္းအားေပ်ာ့ တယ္လို႔ေတာ့ ျမင္တယ္’’ဟု ၎ က ေျပာသည္။ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းလာသည့္ အဆုိမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕အဆိုမ်ားသည္ အစိုးရအဖြဲ႕အေပၚ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေစႏုိင္ ျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္းကာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပ၍ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေပၚေပါက္လာ ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ က ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။

‘‘အဆိုအတည္ျဖစ္တယ္ဆုိ ရင္ေတာ့ အဲဒီဟာက ကတိျဖစ္ တယ္လို႔ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ တယ္။ အစိုးရရဲ႕ ကတိကဝတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာက္မတီက ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ကတိမတည္ရင္ လႊႊတ္ေတာ္ကို ျပန္တင္ကာ ေဆြး ေႏြးတာေတြ ရွိလာတာေပါ့’’ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေဟာင္း ဦးရဲထြန္းက ရွင္းျပ သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းႏွင့္ အဆိုမ်ားတင္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိတစ္ရပ္ ေအာင္ျမင္မႈ၊ မေအာင္ျမင္မႈကို လည္း လႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆံုးျဖတ္ ေပးေနေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔က ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း လာသည့္ အဆုိမ်ားကို အတည္ ျပဳႏုိင္ေရး အခ်က္အလက္ခိုင္မာ စြာျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု လက္ခံသည္အထိ ေဆြးေႏြးတင္ ျပႏုိင္ရန္လိုေၾကာင္း အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးဦးက ဆုိသည္။ ‘‘ကိုုယ့္အဆို ေအာင္ခ်င္ရင္ အဆိုဟာ ဘယ္လိုအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ေအာင္ထိုက္တယ္ဆုိတာကို အမ်ားယံု ၾကည္လက္ခံႏိုင္ေအာင္ ခုိင္ခိုင္မာမာေျပာျပႏုိင္ဖို႔လိုတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို လည္း စည္း႐ံုးႏိုင္ဖို႔လိုတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ လႊတ္ ေတာ္ပၪၥမပံုမွန္အစည္းအေဝး မ်ားတြင္ ‘ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ ပိုင္း အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္ သက္သည့္ အဆုိ’ႏွင့္ ‘ရာသီ တုပ္ေကြးေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႔ပြား မႈမရွိေစေရးေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္ တြန္းသည့္အဆုိ’မ်ားကို ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္၍ ေဝဖန္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ရခိုင္အေရးကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကာလံုေခၚရန္ အဆုိႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို အေရး ေပၚအေျခအေနေၾကညာရန္ အ ေရးႀကီးပယ္ခ်ခံရျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအမတ္မ်ားႏွင့္ ရခုိင္ပါတီအမတ္မ်ားက ေဝဖန္ခဲ့ သည္။