Golden TMH Telecom ကုမၸဏီနည္းပညာဆိုင္ရာအရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ႏိုင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

‘‘ေစ်းကြက္ရဲ႕ လက္လီအေနအထားအထိ ေရာက္ေအာင္ အင္တာနက္ Bandwidth ေစ်းႏႈန္းက က်ဆင္းလာမွာပဲ’’
Golden TMH Telecom ကုမၸဏီနည္းပညာဆုိင္ရာအရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ႏုိင္ (ဓာတ္ပံု-နစ္ကီ)

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳချမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္။ မိုဘိုင္းအင္တာနက္စနစ္ကို လူတိုင္းနီးပါး အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္ႏႈန္းျမင့္ဖိုက္ဘာအင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတိုင္းအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ အင္တာနက္ကြန္ရက္ကို ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးေပးသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္ (Gateway)ကိုလည္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာသံုးခုတည္းကသာခ်ဳပ္ကိုင္ထားဆဲျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းကြက္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ Gateway လိုင္စင္မ်ားကို ၂၀၁၇ အတြင္း စတင္ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ Golden TMH Telecom ကုမၸဏီ သည္ Gateway လို္င္စင္ပထမဦးဆံုးရရွိသည့္ (ေအာ္ပေရတာမ်ားမွအပ) ကုမၸဏီေလးခုအနက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Gateway ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလာမည့္ အင္တာနက္ကြန္ရက္ေစ်းကြက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီမွ နည္းပညာဆိုင္ရာအရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ႏိုင္ႏွင့္ 7Day News ဂ်ာနယ္က ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ျပန္ လည္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ကုမၸဏီအေနနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Gateway လိုင္စင္ကို ဘယ္တုန္းက စတင္ရရွိခဲ့တာပါလဲ။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Gateway လိုင္စင္ကို ၂၀၁၇ ေမလ ၂၅ ရက္က စတင္ရွိခဲ့တာပါ။

အစိုးရဆီကို လိုင္စင္ေၾကးဘယ္ေလာက္ေပးသြင္းၿပီးေတာ့ လိုင္စင္ရရွိခဲ့တာပါလဲ။ လိုင္စင္ေၾကးကအရစ္က်ေပးသြင္းရတာလား။ တစ္လံုးတည္း ေပးသြင္းရတာမ်ိဳးလား။

လုိင္စင္ေၾကးရယ္လို႔ ေပးသြင္းရတာမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘဏ္မွာအာမခံအေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သန္းေတာ့ ေပးသြင္းထားရတာေပါ့။

အစိုးရနဲ႔ ကုမၸဏီၾကားမွာ လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကတိကဝတ္ေတြက ဘာေတြရွိိထားပါသလဲ။

၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာမတိုင္ခင္မွာေတာ့ ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္မိတ္ဆက္ေပးရမွာပါ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Gateway ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ခ်မွတ္ထားတဲ့ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြရွိပါ တယ္။ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာေရာ၊ အရည္အေသြးပိုင္းေရာ၊ ဝန္ေဆာင္မႈပိုင္းအတြက္ပါ လမ္း ၫႊန္ခ်က္ေတြကို လိုက္နာသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Gateway လိုင္စင္ရရွိထားတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူကို ဘာေတြမ်ားကတိႀကိဳ ေပးႏိုင္မလဲ။

ေစ်းႏႈန္းပိုင္းရယ္၊ အရည္အေသြးပိုင္းရယ္အျပင္ ဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းကိုလည္း ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္ေပးပါ့မယ္။

Gateway လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္ခြင့္မရခင္ အင္တာနက္ Bandwidth ကို မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာေတြဆီက ဝယ္သံုးရတာပါ။ ဒီလိုအခ်ိန္ေတြမွာ သံုးစြဲသူေတြအတြက္ အခက္အခဲက ဘာေတြ ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသလဲ။

ႏိုင္ငံတကာက ေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႔ ယွဥ္လိုက္ရင္ ေစ်းႏႈန္းအရမ္းႀကီး ျမင့္ေနတာကို ႀကံဳေတြ႕ရတာေပါ့။

ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားဘယ္ေလာက္အထိ ေပးအပ္ႏိုင္မလဲ။ လိုင္စင္အရေပါ့။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာနဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေပါ့။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မယ့္ Data ေတြ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မယ့္ Voice ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဝန္ေဆာင္မႈကို ဘယ္ၿမိဳ႕ေတြကေနစတင္သြားမလဲ။ ေနာက္ပိုုင္း ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သြားမယ့္ အစီအစဥ္က ဘာေတြရွိပါသလဲ။

ပထမဦးဆံုးကေတာ့ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးမွာ ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္သြားမွာပါ။ ေနာက္ပိုင္းကေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ တိုးခ်ဲ႕သြားမွာပါ။

Gateway ဝန္ေဆာင္မႈကို မုိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာေတြအျပင္ ကုမၸဏီေလးခုကို လိုင္စင္ထပ္ေပးလိုက္တယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း လိုင္စင္ထပ္ခ်ေပးဖို႔ ရွိေနတယ္။ ဒီေတာ့ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ဘာေတြမ်ားတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။

ေစ်းကြက္ရဲ႕ လက္လီအေနအထားအထိေရာက္ေအာင္ အင္တာနက္ Bandwidth ေစ်းႏႈန္းက က်ဆင္းလာမွာပဲ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Gateway ေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ၿပီးစီးသြားတဲ့အခါမွာ ေစ်းႏႈန္းေတြ ဆက္တိုက္က်ဆင္းလာ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံတကာေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႔ တန္းတူျဖစ္လာမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

ကုမၸဏီအေနနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Bandwidth ဆက္ေၾကာင္းေတြကို ဘယ္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္သြားဖို႔စီစဥ္ထားပါသလဲ။

ဒါကေတာ့ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ သြားရမွာေပါ့။ အစပိုင္းမွာေတာ့ ထုိင္း၊ စင္ကာပူ၊ တ႐ုတ္တို႔နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္သြားမွာပါ။ Submarine cable ကိုလည္း ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ခြင့္ျပဳ ခ်က္နဲ႔ ဆက္လက္ခ်ိတ္ဆက္သြားဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

Gateway ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္မယ့္ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနနဲ႔ Bandwidth ဘယ္ေလာက္မ်ားပိုင္ဆိုင္ထားလဲ။

Bandwidth ပိုင္ဆိုင္မႈကို ကန္႔သတ္မထားပါဘူး။ စခါစအခ်ိန္မွာ 5Gbps ေလာက္နဲ႔ စမယ္ဆိုေပမယ့္ နည္းပညာအရ ကန္႔သတ္ထားတာ မရွိဘူး။ ေစ်းကြက္ရွိသေလာက္ ထပ္တိုးမွာပါ။

ကုမၸဏီအေနနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Gateway ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ဘယ္ေလာက္ထိရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားဖို႔ ရွိပါသလဲ။

ကနဦးအေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္သန္းေလာက္အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမွာပါ။ ဒါကေစ်းကြက္အရ တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမယ့္အရာပါ။

ေစ်းကြက္ထဲမွာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ကိုယ္တိုင္ေပးအပ္သြားမွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ အင္တာနက္လိုင္း ေရာင္းခ်မယ့္ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ပဲ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးမွာလား။ ဘယ္လိုမ်ိဳးစဥ္းစားထားပါသလဲ။

ISP ေတြကို လက္ကားသေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်သြားမွာပါ။ B2B လုပ္ငန္းေတြကိုေတာ့ ကိုယ္တိုင္ေရာင္းခ်မႈေတြအျပင္ ပါတနာေတြက တစ္ဆင့္လည္း ေရာင္းခ်မႈေတြ လုပ္သြားမွာပါ။

2600 Spectrum ေလလံေအာင္ ျမင္တဲ့လူေတြကလည္း Broadband အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကို ေစ်းကြက္ထဲမွာ ေပးၾကေတာ့မယ္။ Gateway လိုင္စင္ရတဲ့ လူေတြကလည္း ဖိုက္ဘာအင္တာ နက္လိုင္းေတြ၊ Bandwidth ေတြကို ေရာင္းၾကမယ္။ ဒီၿပိဳင္ဆိုင္မႈက ဘာမ်ားကြာျခားမလဲ။

သူတို႔ကထုတ္လႊင့္စခန္းတစ္ခုကေနၿပီးေတာ့ ပံုေသ wireless network ကေန bandwidth ထုတ္လႊင့္တာပါ။ သံုးစြဲသူအေရ အတြက္ေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ျမန္ ႏႈန္းအတက္အက်ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဖိုက္ဘာဆိုတာကေတာ့ wire network ကေနေပးထားတဲ့ ပံုေသ Bandwidth (ျမန္ႏႈန္း) အတိုင္းရရွိ ႏိုင္ပါတယ္။

ျပည္ပကုမၸဏီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းထားတာမ်ားရွိပါလား။ ဥပမာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္ေၾကာင္းခ်ိတ္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။

ဟုတ္ကဲ့ မၾကာခင္မွာ ပူးေပါင္းသြားဖို႔ရွိပါတယ္။

Gateway လိုင္စင္ရၿပီဆိုေတာ့ ဝန္ေဆာင္မႈေပးဖို႔ ဘာေတြႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီလဲ။

ေျမငွားရမ္းတာေတြ လုပ္ေနတယ္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဖိုက္ဘာေကဘယ္ေတြ တည္ေဆာက္ေနတယ္။ Gateway နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကြန္ရက္ေတြ၊ စေတရွင္ေတြကိုလည္းလုပ္ေနပါတယ္။

ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဖိုက္ဘာဆက္ ေၾကာင္းေတြေကာရွိလား။ ကီလိုမီတာ ဘယ္ေလာက္အထိ ပိုင္ဆိုင္ထားပါသလဲ။

ကိုယ္ပိုင္ဖိုက္ဘာ ဆက္ေၾကာင္းေတြ ရွိပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။