ကမၻာ့၀ါးအထိမ္းအမွတ္ေန႔ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ သန္လ်င္၌ ျပဳလုပ္မည္

ျမန္မာ့၀ါးထုတ္ကုန္မ်ား ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္၀င္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ဓာတ္ပံု − ျမန္မာႏိုင္ငံ ဝါးစိုက္ပ်ဳိးေရးအသင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏  ၀ါးလုပ္ငန္း က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ ရြယ္၍ ကမၻာ့၀ါးအထိမ္းအမွတ္ေန႔ ကုိ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ သည္။


စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကမၻာ့၀ါးအထိမ္း အမွတ္ေန႔ကုိ ၀ါးလုပ္ငန္းကြန္ရက္ မ်ား၊ ၀ါးႏွင့္ပတ္သက္၍လုပ္ကုိင္ ေနေသာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား တစုတစည္းတည္း အတူတကြ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲႏုိင္ရန္ ကမၻာအႏွံ႔အျပား က်င္းပေလ့ရွိရာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ သည္။

ကမၻာ့၀ါးအထိမ္းအမွတ္ေန႔ အခမ္းအနားကုိ ၀ါးႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ၀ါး စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူအခ်င္းခ်င္း အသိပညာမ်ားဖလွယ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အခ်ိတ္အ ဆက္မ်ား ဖန္တီးႏုိင္ရန္၊၀ါးလက္မႈ ထုတ္ကုန္မ်ားက ေစ်းကြက္၀င္ႏုိင္ ရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံႀကိမ္ႏွင့္၀ါး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္သူက ေျပာသည္။

ကမၻာ့၀ါးအထိမ္းအမွတ္ေန႔ တြင္ ၀ါးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပည္ တြင္းျပည္ပပညာရွင္မ်ား၏ စာ တမ္းဖတ္ၾကားမႈ၊ ပညာေပးေဟာ ေျပာမႈမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပါ ၀င္ၿပီး ၀ါးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပည္ ပကုမၸဏီမ်ားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျပသမႈတို႔ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ၀ါး စုိက္ေတာင္သူမ်ား၏ ၀ါးႏွင့္ပတ္ သက္သည့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္း မ်ား၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ ၀ါး ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ ငန္းမ်ား ခင္းက်င္းျပသေရာင္း ခ်မည့္ျပခန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ကမၻာ့၀ါးအထိမ္းအမွတ္ေန႔ ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံႀကိမ္ႏွင့္၀ါးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ Business Innovation Facility (BIF) ႏွင့္ World Wild Fund for Nature (WWF)တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ Excel River View Hotel သန္လ်င္ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ရာ ၀ါး ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္၀င္စားသူမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္သည္။

Top News