၂၁ ရာစုပင္လံုတတိယအစည္းအေ၀းသို႔ အစိုးရ ဖိတ္ၾကားပါက ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖဲြ႕ တက္ေရာက္မည္

 ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေပၚ ေပါက္လာႏုိင္ရန္ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းသို႔ အစိုးရ က တရား၀င္ဖိတ္ၾကားလာပါက တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကုိင္ ခုနစ္ ဖဲြ႕က ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ေၾက ညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

‘၀’အဖဲြ႕ (UWSA)၊ မိုင္းလား အဖဲြ႕ (NDAA)၊ ရွမ္းအဖဲြ႕ (SSPP)၊ ကခ်င္အဖဲြ႕ (KIA)၊ တအာင္းအဖဲြ႕ (TNLA)၊ ကိုးကန္႔ အဖဲြ႕ (MNDAA)၊ ရခုိင္အဖဲြ႕ (AA) စသည့္ လက္နက္ကိုင္ခုနစ္ ဖဲြ႕၏ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီ(FPNCC) အစည္းအေ၀းကို ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္မွ ၂၄ ရက္အထိ က်င္းပၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ FPNCC အမည္ျဖင့္သာ တစုတစည္း တည္း ေဆြးေႏြးရန္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။


ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား အ ျမန္ဆံုးေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ၂၁ ရာစု ပင္လံုဒုတိယအစည္းအေ၀းက်င္းပစဥ္ ေျမာက္ပိုင္းအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္ဆုိသည့္ ေျပာဆုိမႈကုိ အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္၍ တိုက္႐ိုက္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ တိုက္တြန္းသည္ဟုလည္း ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ေမလက က်င္းပသည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုဒုတိယအစည္းအေ၀း သို႔ အထူးဖိတ္ၾကားသူအျဖစ္ လာ ေရာက္သည့္ ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖဲြ႕ကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူမႈေရးအရ ေလးဖဲြ႕တစ္ခါ၊ သံုး ဖဲြ႕တစ္ခါျဖင့္ အဖဲြ႕ခဲြ၍ ေတြ႕ဆံု ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး ေနာက္ အစိုးရႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းအ ဖဲြ႕၏ ေတြ႕ဆံုပဲြမ်ား ျဖစ္လာမည္ဟု ေျမာက္ပိုင္းအဖဲြ႕မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ္လည္း အစိုးရက ခုနစ္ဖဲြ႕ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေတြ႕မည္မဟုတ္ဟု ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းအဖဲြ႕မ်ားကလည္းခဲြ၍ မေတြ႕ဟု ရပ္တည္ျခင္းေၾကာင့္ ေတြ႕ဆံုပဲြမျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ေပ။

‘‘အစိုးရက ဖိတ္မယ္ဆိုရင္ တစ္ဖဲြ႕ခ်င္းမဖိတ္ဘဲနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ေျမာက္ပိုင္း ခုနစ္ဖဲြ႕ FPNCC ဆုိတဲ့အဖဲြ႕ကို ဖိတ္ရင္ အားလံုး တက္မယ္ေလ’’ဟု TNLA ဒုဥကၠ႒ တာဂ်ဳတ္ဂ်ားက ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ ညတြင္ ေျပာသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုဒုတိယအ စည္းအေ၀းကို ၿပီးခဲ့သည့္ေမလက က်င္းပၿပီး အစည္းအေ၀းမ်ားကို ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ က်င္းပရန္အစိုးရက စီစဥ္ထားသည္။

NCA စာခ်ဳပ္အေပၚ ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖဲြ႕၏ သေဘာထားကို ေျပာၾကားရန္ TNLA ဒုဥကၠ႒အား ေမးျမန္းရာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မျပဳေပ။

FPNCC သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) မထိုးဘဲ အစိုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမည္ ဆုိေသာ ရပ္တည္ခ်က္ကို မူလက ခ်မွတ္ထားသည္။ သို႔ရာတြင္ NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစိုးရက ယင္းေကာ္မတီကို လက္မခံ၍ ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖဲြ႕က ယခုကဲ့သို႔ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ ၿပီး ၎တို႔၏ မူ၀ါဒပိုင္းကို ျပန္ လည္သံုးသပ္ခဲ့သည္။

ယခု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ NCA သေဘာထားႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖဲြ႕က ရွင္း လင္းစြာ ေဖာ္ျပမထားေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းကာ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အျပည့္အ၀ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္မည့္ ဖက္ဒ ရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးပဲြတံခါးကုိ အစဥ္အၿမဲဖြင့္ထားသည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ရန္ အိမ္နီး ခ်င္းတ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ပုိမုိပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လည္း ျမန္မာ- တ႐ုတ္နယ္စပ္အေျချပဳ ေျမာက္ ပုိင္းလက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖဲြ႕က ေတာင္းဆုိသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈကို အစိုးရဘက္ကလည္း လက္ခံ ထားသည္။

 ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕မ်ား မူ၀ါဒပုိင္း ျပန္လည္သံုး သပ္ရာတြင္ အစိုးရ၏ အခက္အ ခဲကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ သမၼတ႐ံုး ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျမာက္ပိုင္းအဖဲြ႕မ်ား အစည္းအေ၀းက်င္းပေနစဥ္ ေျပာၾကားသည္။ ၂၁ ပင္လံုတတိယအစည္း အေ၀းကို လာမည့္ႏွစ္ကုန္တြင္ က်င္းပဖြယ္ရွိသည္။