ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္အြန္လိုင္းမွ တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြး

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မ်ားကို အြန္လိုင္းမွတိုက္႐ိုက္ေဆြး ေႏြးမႈ (Video Conferencing) ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္သည္ မေကြးတိုင္း၊ မႏၲေလး တိုင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မ်ား ပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈကို Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ အြန္လိုင္းမွ ႐ုပ္သံတိုက္႐ိုက္ေခၚ ဆုိမႈျဖင့္ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ျပဳ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသ ႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ မိုးညိဳက ေျပာသည္။

အလားတူ ႏိုင္ငံေတာ္၏အ တိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ဧရာဝတီ တိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ပါဝင္သည့္ အြန္ လိုင္းဗီဒီယိုျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ေဆြး ေႏြးမႈကို ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္ကတစ္ နာရီခြဲေက်ာ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေဆာက္  လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ ကိစၥအပါအဝင္အေၾကာင္း အရာမ်ားစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းသိန္းကေျပာသည္။

‘‘အရင္က စာနဲ႔ပို႔ေနရတဲ့ ကိစၥေတြမွာ ခ်က္ခ်င္းဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်လို႔ ရတာေပါ့’’ ဟု ပဲခူးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းသိန္းက ေျပာ သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အြန္လိုင္းမွ တိုက္႐ိုက္ဗီဒီယိုေခၚဆိုမႈ ေဆြးေႏြးပြဲကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၏ စီမံခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေအာက္ ေျခတြင္ ျဖစ္ေနသည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားၾကားတြင္ ကြာျခားခ်က္ ရွိသည္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဆြး ေႏြးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုေဆြးေႏြးမႈ သည္ မိတ္ဆက္သေဘာျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

‘‘(ဒီလိုလုပ္တာ) အေထာက္ အကူျပဳတာေပါ့။ ေတြ႕ဖို႔လိုအပ္ တယ္ဆိုရင္ စီစဥ္ဖို႔ခက္ေနတဲ့အ ခ်ိန္၊ တစ္ေနရာတည္းမွာ ေတြ႕ဖို႔ ခက္ေနတဲ့အခ်ိန္ အြန္လိုင္းကေန ေတြ႕လိုက္တဲ့အခါ တစ္ခါတည္း ၿပိဳင္တူေတြ႕ျဖစ္သြားတာေပါ့။ အဲ ဒါေကာင္းပါတယ္’’ ဟု ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးေဇယ်သူက ေျပာသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ စြမ္း ေဆာင္ရည္ကို အကဲျဖတ္သည့္ စနစ္ကိုလည္း စနစ္တက်အ ေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း ဦးေဇယ်သူက အႀကံျပဳသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ယခုကဲ့သို႔အြန္လိုင္းမွ တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးမႈမရွိဘဲ ဖုန္းျဖင့္သာ ဆက္သြယ္ေခၚဆုိမႈရွိခဲ့ေၾကာင္း သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။

More in News Section

Top News