အေလာင္းေတာ္ကႆပ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ထိန္းသိမ္းေရး ျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန) ဝန္ထမ္းမ်ားအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း

အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရး ပထမဆံုးလက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရေသာ သစ္ေတာ ဝန္ထမ္း ၂၀ဦးျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္ (ဌာေန)ဝန္ထမ္းမ်ားအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ႏိုင္က ေျပာသည္။

ဝန္ထမ္း၂၀ ဦးျဖင့္ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ကိုင္ ေဆာင္ခြင့္ရရွိသည့္ ေသနတ္မ်ား သည္ ဒသမ ၃၀၃ ႐ိုင္ဖယ္ေသ နတ္ျဖစ္သည္။ အေနာက္ေျမာက္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က အဆိုပါဝန္ ထမ္းအဖြဲ႕ကို ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္အထိ သင္ တန္းေပးမည္ျဖစ္သည္။

‘‘အဖြဲ႕ ဖြဲ႕ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ က ဥယ်ာဥ္ထဲက ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ ေတြ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ဖို႔ျဖစ္ပါ တယ္။ သင္တန္းကို ေတာထဲမွာပဲ ေပးမွာပါ’’ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ႏုိင္ က ေျပာသည္။

လက္နက္ငယ္ တပ္ဆင္ေရး မြမ္းမံသင္တန္းကို အေနာက္ ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊မံုရြာၿမိဳ႕အေျခစိုက္ အမွတ္(၆) လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္းတို႔က သင္တန္းေပးမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

သစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ားကို ယခင္က လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ ခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဥယ်ာဥ္က လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရပါၿပီ။ က်န္တဲ့ဥယ်ာဥ္ေတြကေတာ့ သတင္းေတာ့ၾကားတယ္။ ေသခ်ာမသိေသးပါဘူး’’ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ႏိုင္က ေျပာသည္။

အေလာင္းေတာ္ကႆပ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္မွ ဝန္ထမ္းမ်ား ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳရန္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕က စီစဥ္ေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ဧၿပီ ၇ ရက္က ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ လက္ နက္ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳၿပီးေနာက္ ပစ္ခတ္ေလ့က်င့္မႈသင္တန္း ကို အေနာက္ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ကူညီပံ့ပိုးခဲ့သည္။ အေလာင္းေတာ္ကႆပ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ ၁၈ လက္၊ စတင္း ႏွစ္လက္ႏွင့္ က်ည္ဆန္ ၂၂၈ ေတာင့္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဇီဝမ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲ ႂကြယ္ဝမႈေၾကာင့္ ထိန္း သိမ္းကာကြယ္ထားသည့္ ေဘးမဲ့ ေတာႏွင့္ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ ၃၉ ခုရွိၿပီး ယင္းအနက္ ၂၀ ခန္႔သာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ ထားသည္။

More in News Section

Top News