သဖန္းဆိပ္ဆည္အနီး တရားမဝင္ေရႊလုပ္ကြက္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းရာတြင္ ေရႊတူးစက္ ၃၂ လံုးကို ဖ်က္ဆီး

ဖ်က္ဆီးထားသည့္ ေရႊတူးစက္အခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ဦးပညာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မႏၲေလး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္)

ဆည္အတြက္ ဆိုးက်ိဳး ျဖစ္ေစသည္ဟုဆိုကာ သဖန္းဆိပ္ ကမ္းအထက္ပိုင္းရွိ တရားမဝင္ ေရႊတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ကြက္မ်ား ကို လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕က ရွင္းလင္း ရာ ေရႊတူးစက္ ၃၂ လံုးကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

ကန္႔ဘလူခ႐ိုင္ ကြၽန္းလွၿမိဳ႕ နယ္ရွိသဖန္းဆိပ္ဆည္၏ အထက္ ပိုင္းမွ တရားမဝင္ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မ်ားကို ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ အမိန္႔ျဖင့္ ကန္႔ဘလူခ႐ိုင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီက ရွင္း လင္းခဲ့သည္။ ေရႊတူးစက္မ်ိဳးစံု ၃၂ လံုး၊ ေျမစိုက္တဲ ၃၄ လံုးႏွင့္ ေရႊ က်င္အမႈိက္ကန္ ေျခာက္လံုးကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း စစ္ ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ ႀကီး ဦးကမ္ဇာမံုက စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေရႊတူးေဖာ္စက္ (မုန္စုပ္ စက္) မ်ားႏွင့္ ေျမစိုက္တဲမ်ားကို သစ္ျဖတ္စက္ျခင့္ ျဖတ္ျခင္း၊ မီး႐ိႈ႕ ဖ်က္ဆီးျခင္းတို႔ျဖင့္ ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ယင္းလုပ္ရပ္ကို ေဒသခံအခ်ိဳ႕က ေဝဖန္ၾကေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္း ၍မရေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ထပ္မံ၍ အသံုးမျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္ ရြက္ေၾကာင္း ဦးကမ္ဇာမံုက ေျပာ သည္။

ေရႊတူးေဖာ္စက္မ်ား မီ႐ႈိ႕ ဖ်က္ဆီးခံရေသာ လုပ္ကြက္ေနရာ သည္ လႊတ္တိုက္ရြာေဟာင္း ကုန္း ဟု လူသိမ်ားကာ သဖန္းဆိပ္ဆည္ တည္ေဆာက္စဥ္ ဖယ္ရွားခံရသူ မ်ားက တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ ေဆာင္ေနေၾကာင္း လႊတ္တိုက္ ေက်းရြာ သႏၲိသုခေက်ာင္းထုိင္ ဆရာေတာ္ ဦးပညာသီရိက မိန္႔ သည္။ ႀကိဳတင္သတိေပးျခင္းမရွိိ ခဲ့ေသာ တိုင္းအ စိုုးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ ရပ္ေၾကာင့္ လူ ၂၀၀ မွ ၃၀၀ ၾကားအလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဆရာေတာ္က မိန္႔သည္။