အသုံးမျပဳသည့္ စီမံကိန္းသိမ္းဆည္းေျမမ်ား မူလေတာင္သူမ်ားထံ အျမန္ျပန္ေပးႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံ မေကြးတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တင္ျပ

စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး အသုံးမျပဳသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအား မူလ ေတာင္သူမ်ားထံ အျမန္ဆုံးျပန္ လည္ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ထံ တင္ျပေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္မုိး ညိဳက ေျပာသည္။

မေကြး၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကုိင္း တိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္၀န္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ကုိ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က Online တြင္ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္က  တိုက္႐ုိက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာ၌ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္မုိးညိဳက တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ မေကြးတုိင္း၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္အား မန္းေရနံေျမႏွင့္ ေထာက္ရွာပင္အတြင္းရွိ အလား အလာေကာင္းသည့္ ေရနံထြက္ရွိ မည့္ စမ္းသပ္မႈကိစၥ၊ ေရနံလက္ ယက္တြင္းမွ ျပန္လည္ရရွိသည့္ ရန္ပုံေငြက်ပ္သန္း ၃,၇၂၀ ကုိ မေကြးတုိင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ခြဲ ေ၀သုံးစြဲမည့္ကိစၥ၊ အေသးစား ဓာတ္ဆီဆုိင္မ်ားဖြင့္ခြင့္ေပးရန္ ကိစၥႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္ လက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေစ တုတၱရာၿမိဳ႕နယ္စပ္ရွိ အလားအ လာေကာင္းသည့္ သတၱဳေၾကာ အား စိစစ္ေရးကိစၥတုိ႔ကုိ တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။

ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီေခတ္က လုပ္ခဲ့ေသာ၀ါ ႀကိတ္စက္႐ုံကုိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကဥပ မာေပးသည္။

‘‘စက္႐ုံလည္း  မလည္ဘူး။ ဂုိေဒါင္ေတြလည္း ေဟာင္းေလာင္း။ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိမ္းခံရတဲ့လယ္သမားေတြျပန္လုိခ်င္တယ္ဆိုလုိ႔ရွိရင္ ၀န္ႀကီးဌာနအေၾကာင္းၾကား၊ ၀န္ႀကီးဌာနက ဒါေတြကုိ စစ္ေဆး၊ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိျပန္စြန္႔ လႊတ္ပါတယ္လုိ႔ လုပ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ကေနၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာခ႐ုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြဆီ လႊဲ၊ ခ႐ုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကမွတစ္ဆင့္ ပုိင္ ရွင္ေတြဆီျပန္သြား တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္သြားေနရတာ အရမ္း ၾကာတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာေအာင္ မုိးညိဳက ဆုိသည္။

မေကြးတိုင္းတြင္ မေကြး၊ ပြင့္ျဖဴ၊ ဆိပ္ျဖဴ၊ ပခုကၠဴ၊ မင္းဘူး၊ သရက္ၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ ၀ါႀကိတ္ စက္႐ုံမ်ားရွိၿပီး စက္႐ုံမ်ားသည္ စီမံကိန္း မေအာင္ျမင္ဘဲ အသုံးခ် မႈလုံး၀မရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ က ဆုိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းခံ ထားရသည့္ ေတာင္သူလယ္သ မားတို႔၏ လူမႈစီးပြားဘ၀တို႔ကုိ ငဲ့ညႇာ၍ ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပ ေဒႏွင့္အညီ အျမန္ဆုံးျပန္လည္ ေပးအပ္ႏိုင္ေရး တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘စီမံကိန္းလည္း အေကာင္ အထည္မေပၚဘူး။ စီမံကိန္းအ ေကာင္အထည္မေပၚရင္ ျပန္ကုိ ေပးရမယ္’’ ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

မေကြးၿမိဳ႕ ပညာေရး ေကာလိပ္တြင္ ဧကတစ္ရာ သိမ္း ဆည္းထားၿပီး ဧကငါးဆယ္သာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေၾကာင္း၊ က်န္သည့္ဧကငါးဆယ္မွ ပထမ တန္းစား ယာေျမမ်ားကုိ အ ေကာင္အထည္ မေဖာ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။ ‘‘အ ေကာင္အထည္မေဖာ္တဲ့ ဧက ငါးဆယ္ေက်ာ္ကုိလည္း ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးက စြန္႔လႊတ္ပါ တယ္လုိ႔ေျပာထားတာ။ ဒါေပမဲ့ လည္း အဲဒီစာ အခုထိက်မလာ ေသးဘူး’’ ဟု ေဒါက္တာေအာင္ မိုးညိဳက ေျပာသည္။

ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၍ လုပ္ငန္းမ်ားျမန္ဆန္မႈရွိလာေစ ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က သေဘာတူ ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာ ၾကားသည္/

Top News