ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈရပ္စဲေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ALD) သည္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသား မ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP) ႏွင့္ေရွ႕ဆက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ၍ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ ပါတီႏွစ္ ပါတီ ေပါင္းစည္းျခင္း ရပ္စဲ ေၾကာင္း ALD ပါတီက ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ALD ပါတီႏွင့္ RNDP ပါတီ တို႔သည္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအ ျဖစ္ ေပါင္းစည္းခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ မူဝါဒဆိုင္ရာမ်ား၌ သေဘာထားကြဲလြဲကာ ေရွ႕ဆက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင္မေျပေတာ့ေၾကာင္း ALD ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ျမင့္ဆိုသည္။

‘‘ANP ထဲမွာ ဆက္လုပ္လို႔ အဆင္မေျပေတာ့တဲ့အတြက္ ရပ္စဲလိုက္တာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီရဲ႕ အရင္မူဝါဒေတြအတိုင္း သီးျခားရပ္တည္ၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္သြားပါေတာ့မယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါ တီ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိသည့္ ဇူလိုင္၁၇ ရက္က စတင္ကာ ပါတီႏွစ္ခု ေပါင္းစည္းေရး ရပ္စဲၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ရခိုင္ ျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈ ေၾကာင့္ ALD ပါတီႏွင့္ RNDP ပါတီတို႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ကရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) အ ျဖစ္ ေပါင္းစည္းခဲ့သည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအေန ျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဦး ေဆာင္ဖြဲ႕စည္းခြင့္မရပါက အ တိုက္အခံအေနျဖင့္ ရပ္တည္မည္ ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို သေဘာမ တူေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲျပဳလုပ္သည့္ ALDမွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ေျခာက္ဦးကို ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။

‘‘ပါတီေပါင္းခါစေတာ့ မူဝါ ဒေတြ မတူရင္လည္း ေနာက္ပုိင္း မွာ အဆင္ေျပသြားမယ္လို႔ ထင္ခဲ့ တာ ဒါေပမဲ့ အဆင္မေျပခဲ့ဘူး’’ ဟု ဦးေက်ာ္ျမင့္က ဆိုသည္။

ပူးေပါင္းပါတီ ရခိုင္အမ်ိဳး သားပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ၃၉ ဦးတြင္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဘက္မွ ေကာ္မတီဝင္ ခုနစ္ဦးသာပါဝင္ခဲ့သည္မွာ ပါတီ၏ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အခက္အခဲျဖစ္ေစေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ALD အေနျဖင့္ပူးေပါင္းပါ တီတြင္း အဆင္မေျပမႈမ်ား ေၾကာင့္ ပါတီေပါင္းစည္းမႈကို ရပ္ စဲသည္ဆိုသည့္အေပၚ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားပါတီမွ အေထြေထြ အ တြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ က ‘‘သူတို႔လုပ္ရပ္အေပၚဘာမွ မေျပာလိုပါဘူး’’ ဟု တုံ႔ျပန္သည္။

ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါ တီကို ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရသူမ်ားက ဦး ေဆာင္ၿပီး ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ခဲ့ သည္။

ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚထုေမက ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါ တီမွ ႏုတ္ထြက္ကာ ALD ပါတီသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ALD ပါတီကို ယခင္ပါတီေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ဦးေအးသာေအာင္က လို အပ္သည့္အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးေန ၿပီး ယင္းပါတီအုပ္စုမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝင္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိိ ေၾကာင္း ALD အေထြေထြအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးေက်ာ္က ေျပာ သည္။

ALD ႏွင့္ RNDP ေပါင္းစည္း ထားသည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒသတြင္း ၂၄ ေနရာအႏိုင္ရရွိ ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားဆံုး အႏိုင္ရခဲ့သည့္ တိုင္း ရင္းသားပါတီျဖစ္သည္။

More in News Section

Top News