ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ သမၼတထံေပးအပ္

အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာလက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္တို႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္က လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေအာင္႐ႈိင္းဦး/ေအပီ)

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္ မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္သည္ ဩဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ဩဂုတ္ ၂၂ ရက္က ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ တစ္ရက္အၾကာတြင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည္။

သမၼတႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ ‘ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္း မွ်တ၍ သာယာဝေျပာေသာ အနာဂတ္ေပၚထြန္း လာႏုိင္ေရးကို ဦးတည္လ်က္’ ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီး သတ္အစီရင္ခံစာကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။

သမၼတက ကိုဖီအာနန္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ အစီရင္ ခံစာကို အေလးအနက္ထားစဥ္းစားမည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းအၾကား ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုတိုးျမႇင့္ရရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနရသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး အစီရင္ခံစာသည္ အစိုးရ၏ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္းသမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ ေတြ႕ ႀကံဳရင္ဆုိင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈ မ်ားႏွင့္ ပကတိ အေျခအေနမွန္ကို ဝိုင္းဝန္းကူညီပံ့ပိုးေပးေစလိုပါ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ကိုဖီအာနန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံ စာပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒ၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေဆြး ေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ ၾကား ျဖတ္အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ေမွ်ာ္ မွန္းလ်က္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒ၊ မူဝါဒႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္ရရွိေရး အပါအဝင္ လူမႈစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ အစီအမံမ်ား၊ ပညာေရးက႑၌ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ ရြက္ေနမႈမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားကို စနစ္တက်လက္ခံေနမႈ မ်ား၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရး အစီအမံမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာရယူခြင့္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ရခုိင္ေကာ္မရွင္သည္ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ အပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚေစာခင္တင့္က ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိ ပကၡကာကြယ္တားဆီးျခင္းအပါ အဝင္ ရခုိင္ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူ အားလံုး၏ လူမႈဘဝ ပိုမိုေကာင္း မြန္လာေရး အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အဆိုျပဳႏုိင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရက ေကာ္မရွင္ကို ၂၀၁၆ ဩဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္း၍ တစ္ႏွစ္ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ပါသည့္အစီရင္ခံစာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွတစ္ဆင့္ အစိုးရထံ  အစီရင္ခံရန္ တာဝန္ေပးထားသည္။

အဆုိပါေကာ္မရွင္ကို ျပည္ တြင္းပညာရွင္ ေျခာက္ဦး၊ ႏုိင္ငံ တကာပညာရွင္သံုးဦး စုစုေပါင္း ကိုးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ က ျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡမ်ား ေၾကာင့္ လူဦးေရ ၂၀၀ ခန္႔ ေသ ဆံုးၿပီး တစ္သိန္းေက်ာ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေမာင္ေတာ ေဒသရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္းမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားက ယမန္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ အရပ္သား ၆၀ ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့သည္။