ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေၾကာင့္ ၾကက္ႏွင့္ၾကက္ထြက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္သယ္ယူခြင့္ တားျမစ္မႈ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ရန္ အစုိးရထံ တင္ျပ

ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ၾကက္သားစားသံုးမႈ စိတ္ခ်ရသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ တားျမစ္မႈမ်ား ပယ္ဖ်က္ရန္ တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု − စုိင္းေဇာ္)

ကူးစက္ျမန္ ၾကက္ငွက္ တုပ္ေကြးေရာဂါ(H5N1) ျဖစ္ပြား မႈေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ၾကက္ႏွင့္ ၾကက္ ထြက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္ သယ္ယူခြင့္ တားျမစ္ထားသည့္ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ရန္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန က ဩဂုတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးသုိ႔ တင္ျပ ခဲ့သည္။

အဆုိပါ တင္ျပခ်က္တြင္ H5N1 ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဩဂုတ္ ၁၈ ရက္၌လည္းေကာင္း၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဩဂုတ္ ၂၄ ရက္၌ လည္းေကာင္း ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ ကာလ ၂၁ ရက္ ျပည့္မည္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသ မ်ားတြင္ ၾကက္ႏွင့္ ၾကက္ထြက္ပစၥည္းမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ကန္႔သတ္ျခင္းကုိ စိစစ္ခြင့္ျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾကက္မ်ား ျပန္လည္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေရာဂါျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိ သည့္ရက္က စတင္၍ ပုိးသတ္သန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရာဂါ စူးစမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဇီ၀လုံၿခံဳမႈ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရက္ ၉၀ အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။


တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ ကူးစက္ျမန္ ၾကက္ငွက္ တုပ္ေကြးေရာဂါ (H5N1) ျဖစ္ပြား မႈမရွိေစေရး ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းသုိ႔ အျခားတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္မ်ားမွ ၾကက္ဥ၊ ၾကက္မ်ား တင္ပုိ႔ခြင့္ကုိ ဩဂုတ္ ၄ ရက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕က ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ကာ ပိတ္ ပင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ပိတ္ပင္ျခင္းအေပၚ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း ၀န္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသုိ႔ စာတင္ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ထင္ကေျပာသည္။

‘‘အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ေဒသ အလုိက္ပိတ္ထားတာရွိတယ္။ အ ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ျပန္ဖြင့္ေနပါၿပီ။ ျပည္ နယ္အဆင့္ ပိတ္တာကေတာ့ က ခ်င္ျပည္နယ္က ပိတ္လုိက္တယ္။ ဒီလုိမ်ိဳးပိတ္လုိက္တဲ့အခါမွာ လူ ေတြက ပုိၿပီးထိတ္လန္႔လာတယ္။ သံသယျဖစ္ၿပီး စားသုံးမႈေတြပါ က်လာတယ္’’ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္ထင္ကဆိုသည္။

ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ မရွိသည့္ အျခားတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္မ်ားတြင္ က်န္းမာသည့္ၾကက္ ႏွင့္ ၾကက္ထြက္ပစၥည္းမ်ားသည္ စားသုံးရန္ သင့္ေလ်ာ္သျဖင့္ ေမြး ျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနက တိရစၧာန္ထြက္ ပစၥည္းမ်ားအား သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေမြးျမဴ ေရး၊ ၿခံစစ္ေဆးျခင္း၊ ေမြးျမဴေရး ၿခံမွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္တို႔ျဖင့္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးထားၿပီး ယင္းစိစစ္ေပးထားသည့္ ၾကက္ႏွင့္ ၾကက္ထြက္ပစၥည္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ၿပီး စားသုံးႏုိင္ေၾကာင္း စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

 ‘‘ဒီတင္ျပခ်က္ကုိ ျပည္ ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕႐ုံးကေန တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြကုိ ပုိ႔လိမ့္ မယ္။ ဘယ္ေတာ့ေလာက္မွ ျပန္ ခြင့္ျပဳမလဲဆုိတာ မေျပာတတ္ ေသးဘူး’’ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္ ထင္က ေျပာသည္။ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားကုိ ေဒသအလိုက္ လုပ္ ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီး ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေစခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္ တာေက်ာ္ထင္က သုံးသပ္ေျပာ သည္။

ဇူလုိင္အတြင္းက တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ခ႐ုိင္၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ ၀ဲကြၽန္းထိန္း သစ္ရပ္ကြက္ရွိ စီးပြားျဖစ္ေမြးျမဴ ထားေသာ ဥစားၾကက္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မရမ္း ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္ ရွိ အိမ္ေမြးေဒသၾကက္မ်ားတြင္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ (H5 N1) ျဖစ္ပြားသည္ကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ သက္ဆုိင္ရာေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ား၏ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းမႈ မ်ားျဖင့္ ေရာဂါရပ္စဲသည္အထိ စနစ္တက်ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။