ေဒသတြင္း ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အႏၲရာယ္ ျမင့္မားလာမႈ ျမန္မာႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ေဆြးေႏြး

ျမန္မာ-အင္ဒိုနီးရွား ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု−State Counsellor Office Information Committee)

 ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အင္ဒိုနီး ရွားႏုိင္ငံတို႔အၾကား အၾကမ္းဖက္ မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ စကား ၀ုိင္းေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေဒသတြင္း ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအႏၲရာယ္ ျမင့္မား လာသည့္ အေျခအေနတို႔ကိုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။


ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ စကား၀ုိင္း ေဆြးေႏြးပဲြကို အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းက ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႔အၾကား ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္ေရး၊ ေဒသတြင္းအဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မ်ားတြင္ ပိုမိုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယင္းစကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပဲြ သို႔ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊  ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားဘက္ မွ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အင္ဒိုနီးရွားသံအမတ္ႀကီး Dr.lto Sumardi,အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားအၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေအဂ်င္စီႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားသံ႐ုံးမွ အ ဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ ေရာက္ခဲ့သည္။

အၿငိမ္းစား သံအမတ္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းကို အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ စတင္ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕အား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မဟာဗ်ဴဟာ႐ႈေထာင့္မွ ေလ့လာသုံးသပ္အႀကံျပဳႏုိင္ ေရး လက္ရွိ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရက ၎ကို တာ၀န္ေပးအပ္ ထားသည္။