အာဆီယံခရီးသြားဖိုရမ္တြင္ ျမန္မာက ၿမိဳ႕ငါးၿမိဳ႕ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ လည္ပတ္ေနေသာ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား ဓာတ္ပံု − စုိင္းေဇာ္

အာဆီယံေဒသအတြင္း အသန္႔ ရွင္းဆံုး ခရီးသြားၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ စဥ္ ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေန ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၿမိဳ႕ငါးခုအား ေရြးခ်ယ္ကာ အာဆီယံခရီးသြားဖိုရမ္(ATF)တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင့္သြင္က ေျပာသည္။ 


၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီအတြင္း ထုိင္းႏုိင္ငံခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ အာဆီယံခရီးသြားဖိုရမ္၌ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ အသန္႔ရွင္းဆံုးခရီးသြားၿမိဳ႕ သံုးခုႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေနေသာ ခရီးသြားၿမိဳ႕ႏွစ္ခု ဟူ၍ ၿမိဳ႕ငါးခုကို ေရြးခ်ယ္ကာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ 

 ‘‘ၿမိဳ႕ငါးခုကို ႏုိင္ငံအလိုက္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့ တင္ျပရမွာျဖစ္ ပါတယ္။ ဘယ္လိုအရည္အခ်င္း ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမွ ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြရွိတယ္။ အဲဒါ ေတြကို သက္ဆုိင္တဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန ေတြနဲ႔ ျပည္နယ္၊တုိင္းေတြ သတင္း ေပးထားပါတယ္။ ဘယ္ၿမိဳ႕ေတြကို ေရြးခ်ယ္မယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတာ့ မဆံုးျဖတ္ရေသးပါဘူး’’ဟု  ဦးတင့္သြင္ က ေျပာသည္။ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္း စဥ္ဆက္ မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ ရြက္ေနေသာ ခရီးသြားၿမိဳ႕မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ပုဂံ၊ ေညာင္ေရႊ၊ ကေလာ စသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားပါဝင္ လာႏိုင္ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ၿမိဳ႕မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ကာ တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။ 

‘‘အသန္႔ရွင္းဆံုးၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕ဆို ရင္ အမိႈက္ကင္းစင္ရမယ္။ ပတ္ ဝန္းက်င္စိမ္းလန္းစိုျပည္ရမယ္ စတဲ့သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ အမ်ားအျပားပါဝင္သလို စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနတဲ့ ခရီးသြားၿမိဳ႕ဆိုရင္လည္း ေက်းလက္ေဒသနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ရယ္၊ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ဆိုၿပီး ႏွစ္ခုေရြးခ်ယ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးတင့္သြင္က ေျပာသည္။ 

ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ၿမိဳ႕မ်ားကို ေရြး ခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ အေထြေထြေဆြးေႏြး ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အာဆီယံခရီးသြားၿမိဳ႕ေတာ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းကာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ 

Top News