စစ္ကိုင္းတိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳေရးက႑တြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားကူညီမည္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၏ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု ၏အႀကံျပဳခ်က္အခ်က္အလက္ မ်ားရရွိရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားက ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မံုရြာၿမိဳ႕အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးစိုးဝင္းေဆြ က ေျပာသည္။ 

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ေရးရာေကာ္မ တီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ မံုရြာၿမိဳ႕အေျခ စိုက္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မ တီတို႔ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးပြဲကို ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္က တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေဝးခန္းမ၌ က်င္းပစဥ္ ဦးစိုးဝင္း ေဆြက ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

‘‘လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႀကီးမ်ားအေနနဲ႔ ဘယ္လိုက႑ ေတြ၊ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥေတြမွာ လူထုဆီက အႀကံျပဳခ်က္ေတြ၊ အခ်က္အလက္ေတြ ရခ်င္ပါသ လဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အရပ္ဘက္အ ဖြဲ႕အစည္းေတြ ကူညီေပးခ်င္ပါ တယ္။ လုပ္ေဆာင္ေပးခ်င္ပါ တယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြက လက္ရွိတည္ဆဲအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ထုိးႏွက္ဖို႔မဟုတ္ ပါဘူး။ အခ်က္အလက္အစစ္အ မွန္ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး လူထုအ တြက္ ပိုမိုတရားမွ်တတဲ့ ဥပေဒ ေတြ ေပၚထြန္းလာမယ္လို႔ေမွ်ာ္ လင့္ပါတယ္’’ဟု ၎က ဆိုသည္။ 

မံုရြာၿမိဳ႕ အရက္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးေကာ္မတီက ဦးေဆာင္၍ မံုရြာ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ မတီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စစ္တမ္း တစ္္ခုကို ၾသဂုတ္ ၅ ရက္တြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ား၊ ေနအိမ္မ်ားသို႔ သြား ေရာက္ကာ လူဦးေရ ၅၀၀ ကို က်ပန္းစနစ္ျဖင့္ လူထုအႀကံျပဳ ခ်က္စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီး အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ျပဳစု၍ တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ သည္။ 

စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း ၿမိဳ႕ နယ္ ၁၀ ခုရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားက စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ လူထုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားေကာက္ ယူလ်က္ရွိၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူ မႈရလဒ္မ်ားကို တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးဝင္း ေဆြက ေျပာသည္။ 

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚနီလာလြင္က ‘‘လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအ ဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ ရြက္မယ္ဆိုလို႔ အင္မတန္ဝမ္းသာ ပါတယ္။ ဦးစိုးဝင္းေဆြက စည္ပင္သာယာေရးဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ ေပးခ်င္တယ္ဆိုတာ ဥပေဒဆိုင္ ရာေကာ္မတီကို ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ေမးျမန္းလာတာရွိပါတယ္။ ကြၽန္ မတို႔ ေကာ္မတီကလည္း ႀကိဳဆို ပါတယ္’’ဟု ေျပာသည္။ 

ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းဥပ ေဒႏွင့္ ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းဥပေဒတို႔ ကို ျပင္ဆင္အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး စည္ ပင္သာယာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

More in News Section

Top News