ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ အိႏၵိယဘက္ ေရာက္လာသည့္ ႀကံ႕ေပါက္ေလးကို နီေပါသို႔ ျပန္ပို႔ေပး

ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ နယ္ေက်ာ္ၿပီး အိႏၵိယဘက္ျခမ္း ေရာက္သြားသည့္ ႀကံ႕ေပါက္ေလး တစ္ေကာင္ကို ဇာတိ နီေပါႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးခ်ိဳတစ္ေခ်ာင္း ႀကံ႕အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ကမာၻေပၚတြင္ မ်ိဳးသုဉ္းလုနီးပါး အေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳေနရသည့္ မ်ိဳးစိတ္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ႀကံ႕မေလးကို ခ်ီတြန္ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဉ္ထဲတြင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားရာမွ ေရႀကီးမႈမ်ားေၾကာင့္ အိႏၵိယဘက္ျခမ္းသို႔ ေရာက္သြားခဲ့သည္။

ႀကံ႕မေလးကို အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဉ္ႏွင့္ ၂၆ မိုင္အကြာ အိႏၵိယဘက္ျခမ္းရွိ ဘာဂါးေက်းရြာ အနီးတြင္ ရွာေတြ႕ၿပီးေနာက္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဝိုင္းဝန္း ဖမ္းဆီးကာ နီေပါဘက္ျခမ္းရွိ ေဘးလြတ္ရာ ဧရိယာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

ဥယ်ာဉ္ထဲရွိ အျခားႀကံ႕ေလးေကာင္ကိုလည္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီး တစ္ေကာင္မွာမူ ေသဆံုးလ်က္သား ေတြ႕ခဲ့ေၾကာင္း နီေပါ သစ္ေတာေရးရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ဆိုသည္။

မုတ္သံုမိုး သည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈမ်ားႏွင့္အတူ အာရွေတာင္ပိုင္းရွိ အိႏၵိယ၊ နီေပါႏွင့္ ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ေသဆံုးသူဦးေရ ငါးရာေက်ာ္ ရွိလာသလို လူေပါင္း ၁၆ သန္းမွ်ထိ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ ခံစားေနရေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: BBC

Top News