တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးဆူပူမႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားပယ္ဖ်က္

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္း ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာ လိပ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ သိပၸံမ်ား၏ ေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံ ေရး ဆူပူမႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္း၀င္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၇ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ လမ္းၫႊန္ပါ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရး ဆူပူမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ အခ်က္ ေျခာက္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ား၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၌ ယင္းအခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

‘‘၀င္ခြင့္လမ္းၫႊန္စာအုပ္မွာ အဲဒီအခ်က္ေတြ ျဖဳတ္ပစ္လိုက္ၿပီ။ ဒီစာအုပ္မွာ ပါၿပီးသားမို႔ ေက်ာင္းေတြကိုေတာ့ သီးသန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မထုတ္ေတာ့ပါဘူး’’ ဟု ေဒါက္တာသိန္း၀င္းက ေျပာသည္။ဆူပူလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္၍ ထိန္းသိမ္းခံရၿပီး တရား႐ံုးမွ ျပစ္ ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္း၊ ဆူပူလႈပ္ရွား မႈ၌ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ပါ၀င္ ျခင္း၊ ဆူပူလႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လႈံ႔ေဆာ္ ျခင္း၊ လႈံ႔ေဆာ္မႈကို အားေပးျခင္း၊ ကိုယ္တုိင္ပါ၀င္ျခင္း၊ ဆူပူလႈပ္ရွားမႈတြင္ တက္ႂကြစြာပါ၀င္ျခင္း၊ ေနာက္လိုက္အျဖစ္ ပါ၀င္ျခင္း၊ ဆဲြေဆာင္၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ ေနာက္လိုက္အျဖစ္ ပါ၀င္ျခင္းတို႔ ကို ျပစ္မႈအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ျပင္းထန္စြာ သတိေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ျခင္း ျပစ္ဒဏ္မ်ား က်ခံရမည္ဟု ယခင္ႏွစ္အဆက္ဆက္က တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္လမ္းၫႊန္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

‘‘ဒီအခ်က္ေတြကို ျဖဳတ္ လိုက္တာဟာ ေသခ်ာတယ္ဆုိ ရင္ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရး အ ျပည့္အ၀ပိုရလာတယ္။ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရလာ တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ေက်ာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ လည္း စနစ္တက်လိုက္နာဖို႔ လို အပ္ပါတယ္’’ဟု ရန္ကုန္ပညာ ေရးတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား သမဂၢဥကၠ႒ ကိုစိုးသူရေက်ာ္က ေျပာသည္။

လာမည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ေက်ာင္း ဖြင့္ခ်ိန္ကစ၍ အဆိုပါေက်ာင္းမ်ားတြင္ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈဆုိင္ရာ ျပစ္မႈခုနစ္ခ်က္ႏွင့္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ ဆုိင္ရာျပစ္မႈငါးခ်က္သာ ေက်ာင္းစည္းကမ္းအျဖစ္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဒီအခ်က္ေတြ ျဖဳတ္ပစ္ လိုက္တာက ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကို ျပသလိုက္တဲ့ သ ေဘာေပါ့။ ႀကိဳဆုိရမယ့္လုပ္ရပ္ လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စာရြက္ ေပၚမွာတင္ ေျပာင္းလဲလို႔မရဘူး။ တကယ္တမ္း အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ပါခ်ဳပ္ေတြ၊ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႕ေတြအေနနဲ႔လည္း ဒါကို လိုက္နာဖို႔ လိုတယ္။ စာရြက္ေပၚ မွာ ေျပာင္းလိုက္တာထက္ သူတို႔ ရဲ႕ စိတ္ကိုကဒီမိုကေရစီမွာ ဒါေတြ ေျပာင္းဖုိ႔လိုတယ္ဆိုတာ သိၿပီး ေျပာင္းဖုိ႔လိုတယ္’’ဟု ဒဂံုတကၠသုိလ္မွ ကထိက ေဒါက္တာအာကာမိုးသူက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ယခင္ေခတ္အဆက္ဆက္ က ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ၊ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးဆူပူမႈဆုိင္ရာျပစ္မႈျဖင့္ အေရးယူျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့ သည့္ ဧၿပီအတြင္းက ေက်ာင္းသားထု အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရး ဆႏၵျပေတာင္းဆုိျခင္းေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္လက်ခံရေသာ စစ္ကုိင္းပညာေရးေကာလိပ္ေက်ာင္းသားကုိ စစ္ကုိင္းပညာေရးေကာလိပ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ႏုိင္ငံေရးဆူပူမႈဆုိင္ရာျပစ္မႈျဖင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခဲ့ၿပီးမွ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳသည့္ျဖစ္စဥ္ရွိခဲ့သည္။

More in News Section

Top News