စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြကို ကြင္းဆင္းေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိဟု တာ၀န္ရွိသူေျပာ

ယခုႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ားကို ေက်းရြာအေရာက္ ထုတ္ေခ်းေပးမည္ျဖစ္သည္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ယခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ စိုက္ပ်ိဳးကာလကစတင္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳး  စရိတ္ေခ်းေငြမ်ားကို ေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားအေရာက္ ကြင္းဆင္း ေခ်းေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးစိန္လွ ထြန္းက ေျပာသည္။


စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ ႀကီးက ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသို႔ ေခ်း ေငြသြားေရာက္ေပးရန္ ၫႊန္ၾကား ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုန္က်ႏုိင္မည့္စရိတ္မ်ားကို တြက္ခ်က္ေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း၎ကေျပာၾကားသည္။

‘‘အဲဒီလိုေတာ့ ၀န္ႀကီးက ေျပာတာပဲ။ ေခ်းမယ္လို႔ေတာ့ ေျပာတာပဲ။ ေခ်းတယ္ဆုိတာ ေတာ့ လြယ္ေတာ့လြယ္တယ္ ေလ။ ကုန္က်စရိတ္ေတြကို ႏုိင္ငံ ေတာ္က ခ်ေပးတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေခ်းလို႔ရတာေပါ့။ ကုန္က်စရိတ္ ေတြက အမ်ားႀကီးရွိတယ္ေလ’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့လယ္ယာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုယ္တိုင္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားအထိ ဆင္း၍ ေခ်းေငြေပးမည္ဆုိလွ်င္ ေငြေၾကး ပမာဏမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ရဲလံုၿခံဳ ေရးလိုအပ္ခ်က္၊ ကားငွားရမ္းရမည့္ စရိတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိိန္လွထြန္းက ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ ဘဏ္၀န္ထမ္း အင္အားနည္း၍လည္း အခက္အခဲရွိႏုိင္ေၾကာင္း ဦးစိန္လွထြန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ လယ္ယာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ ၿမိဳ႕နယ္ဘဏ္ခဲြမ်ားကို ေက်းရြာဆင္းလွ်င္ ကုန္က်ႏုိင္မည့္ စရိတ္္မ်ား တြက္ခ်က္တင္ျပရန္ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ကုန္က်စရိတ္မ်ားရ လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္မွ တင္ျပေတာင္းခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ေဆာင္း စိုက္ပ်ိဳးရာသီတြင္ အမွန္တကယ္ ကြင္းဆင္းေခ်းေပးႏုိင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ မေျပာႏုိင္ေသးေၾကာင္းလည္း ဦးစိန္လွထြန္းက ဆုိသည္။

‘‘သိတာကေတာ့ နီးမွသိ မယ္။ တကယ္ေခ်းျဖစ္တယ္၊ မေခ်းျဖစ္ဘူးဆိုတာကေတာ့။ ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ေခ်းဖို႔ ရွိတာေပါ့ေနာ္။ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကို လည္း အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး ၿပီ။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားလုိ႔ရ ေအာင္’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြမ်ားကို ျမန္မာ့လယ္ယာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ မ်ားသို႔ သြားေရာက္ထုတ္ယူရ သျဖင့္ အခက္အခဲႏွင့္ သြားလာစရိတ္ကုန္က်မႈမ်ားရွိသျဖင့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသို႔ ဆင္း၍ ေခ်းေပးရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေမးျမန္းအဆုိတင္သြင္း၍ ယခုကဲ့သို႔ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိန္လွထြန္းက ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ကြင္းဆင္းေခ်း ေပးလွ်င္ လယ္ယာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ခဲြမ်ားႏွင့္ ေ၀းသည့္ေနရာ မ်ားမွ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အဆင္ေျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပဲခူး တိုင္း က၀ၿမိဳ႕နယ္ သေျပကန္အ သင္းေက်းရြာမွ ေတာင္သူဦးသန္း ဦးက ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ဘဏ္ သုိ႔ ေတာင္သူမ်ားက ေခ်းေငြကို တစ္ေျပးညီ အေက်မဆပ္ႏုိင္သျဖင့္ ေက်းရြာအေရာက္ ေခ်းေပးသည့္ စနစ္မွာ အခက္အခဲေတြ႕ႏုိင္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘တစ္ရြာလံုးမွာ အကုန္လံုး က တစ္လံုးတည္း ျပန္မဆပ္ႏုိင္ ဘူး။ တခ်ိဳ႕က ဆပ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ က မဆပ္ႏုိင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ အ ရစ္လိုက္ေခ်းေပးေနရသလို ျဖစ္ တယ္။ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္းဆပ္၊ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္းေခ်းမလုပ္ ႏုိင္ေတာ့ ေက်းရြာေတြ ဆင္းေခ်း ေပးမယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ ႏွစ္ ေခါက္၊ သံုးေခါက္ဆင္းေခ်းရမလို ျဖစ္ေနတာ’’ဟု ဦးသန္းဦးကေျပာ သည္။

ျမန္မာ့လယ္ယာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္အေနျဖင့္ ယခင္က ေက်း ရြာအေရာက္ ထုတ္ေခ်းသည့္ စနစ္ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉၃ ကစ၍ ေငြေခ်းသူကုိယ္တိုင္ ဘဏ္သို႔ လာေရာက္ေခ်းယူ၊ ေပး ဆပ္ေစသည့္စနစ္ကို ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၄ ေဖ ေဖာ္၀ါရီက ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ ႀကီးေဟာင္း ဦးအုန္းသန္းက ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့လယ္ယာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္အေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအ တုိင္းအတာျဖင့္ ၂၀၁၃ မိုးရာသီေခ်းေငြသည္ က်ပ္ ၉၃၀ ဘီလီယံေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းရၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ဘဏ္ခဲြတစ္ခုလွ်င္ ၀န္ထမ္း ၁၀ ဦး ေက်ာ္ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဘဏ္ခဲြ ၂၀၆ ဘဏ္ရွိ ၀န္ထမ္း ၂,၂၀၁ ဦးျဖင့္ ေငြေခ်းေပးေသာ ေတာင္သူလယ္သမားဦးေရ ၁ ဒသမ ၈ သန္းေက်ာ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးလွ်င္ ေတာင္သူလယ္သမား ၈၄၀ ဦးခန္႔ကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း ဦးအုန္းသန္းက လႊတ္ ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားသည္။

More in News Section