မယ္စၾကဝဠာ ျမန္မာၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားရဲ႕ ကရင္ျပည္နယ္လူမႈလႈပ္ရွားမႈခရီးစဥ္

ဓာတ္ပုံ−ဇြဲဉာဏ္

မယ္စၾကဝဠာ ျမန္မာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား၏ ကရင္ျပည္နယ္ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈခရီးစဥ္၌ Talent Show ကို က်င္းပရာ အပ်ိဳေတာ္အကျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ မေကြးတုိင္းကိုယ္စားျပဳ အလွ မယ္ သက္ႏွင္းေဆြက ပထမဆု ရရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲကို ဩဂုတ္ ၁၀ ရက္ညက ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ ဇြဲက ပင္ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ၿပီး အလွမယ္ မ်ားက ၎တုိ႔၏ တုိင္းေဒသမ်ား ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အကအလွ မ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကကာ သီခ်င္း ဆိုျခင္း၊ ပန္းခ်ီဆြဲျခင္း စသည့္ Talent မ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾက သည္။

အဆုိပါၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဘားအံ ၿမိဳ႕ရွိ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပညာ ရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ၂၀၁၇ မယ္စၾက ဝဠာ ျမန္မာအလွမယ္ ဇြန္သံစဥ္ ႏွင့္ အလွမယ္ ေရႊအိမ္စည္တုိ႔က အကဲျဖတ္ဒိုင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ၾက ၿပီး ဒုတိယဆုကို ပန္းခ်ီဆြဲသည့္ Talent ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္း အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ကိုယ္ စားျပဳ အလွမယ္ အိသႏၲာထြန္းႏွင့္ တတိယဆုကို ႐ိုးရာဒံုးယိမ္းအက ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ျမဝတီၿမိဳ႕ ကိုယ္စားျပဳအလွမယ္ နန္းထက္ ထက္လင္းက ရရွိသည္။

အဆုိပါၿပိဳင္ပြဲကို ဝင္ေၾကး ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းပြဲမွရရွိလာ သည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအ တြက္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

မယ္စၾကဝဠာ အလွမယ္ မ်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္သို႔ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ဩဂုတ္ ၇ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ သြား ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမဝတီၿမိဳ႕၌ လူကုန္ ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ H1N1 ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ မူး ယစ္ေဆးဝါးတားဆီးေရး၊ မႈခင္း က်ဆင္းေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ကို ႏိႈးေဆာ္သည့္အေနျဖင့္ လက္ ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေဝျခင္း၊ ထို႔အ ျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္စခန္း ႏွင့္ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသရွိ စစ္ေရွာင္ ျပည္သူမ်ားကို သြားေရာက္ေတြ႕ ဆံုျခင္း၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ မယ္ ေတာ္ေဆးခန္းသို႔   ေလ့လာျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မယ္စၾကဝဠာ ျမန္မာ ၂၀၁၈ၿပိဳင္ပြဲကို စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဩဂုတ္ ၂၈ ရက္၌ အလွမယ္မ်ား၏ အမ်ိဳးသားဝတ္စံုၿပိဳင္ပြဲ    ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

မယ္စၾကဝဠာ ျမန္မာၿပိဳင္ပြဲ ကို ၂၀၁၃ တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပၿပီး မုိးစက္ဝိုင္၊ သွ်ားထြဋ္ အိႁႏၵာ၊ ေမဘရဏီေသာ္၊ ထက္ ထက္ထြန္းတို႔ကို ႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳ အလွမယ္မ်ားအျဖစ္ ေစလႊတ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစခဲ့ရာ အလွမယ္ထက္ ထက္ထြန္းက မယ္စၾကဝဠာ ၂၀၁၆ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ႐ုပ္ေသးဝတ္စံု ျဖင့္ အမ်ိဳးသားဝတ္စံုဆု ရရွိခဲ့ သည္။