မန္းၿမိဳ႕ေစ်းကို ပထမဆံုး ဓာတုဆိုးေဆး ကင္းစင္ေစ်းအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္စီစဥ္

မန္းၿမိဳ႕ေစ်းကို ခြင့္မျပဳ ဓာတုဆိုးေဆးကင္းစင္ေစ်းအျဖစ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုးသတ္ မွတ္ႏိုင္ရန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္ မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္က ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၈၄ လမ္း၊ ၃၈ လမ္းႏွင့္ ၃၉ လမ္းၾကားရွိ မန္းၿမိဳ႕ ေစ်းကို ခြင့္မျပဳဓာတုဆိုးေဆး ကင္းစင္ ေစ်းအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ ရန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုး ရအဖြဲ႕က ေငြေၾကးအကုန္အက်ခံ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္။

ခြင့္မျပဳဓာတုဆိုးေဆး ကင္း စင္ေစ်းအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းထက္ ပညာေပးစည္း႐ံုးမႈမ်ားကို အဓိက ထား လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိေၾကာင္း ေစ်းႏွင့္ သားသတ္ဌာန တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးကေျပာသည္။

‘‘ဒီေစ်းက အရမ္းအေသး လည္း မဟုတ္ဘူး။ လံုးဝမႏိုင္ ေလာက္မယ့္ ေစ်းအႀကီးႀကီး လည္းမဟုတ္တဲ့အတြက္ ေရြး လိုက္တာပါ’’ဟု မန္းၿမိဳ႕ေစ်းကို ခြင့္မျပဳဓာတုဆိုးေဆး ကင္းစင္ ေစ်းအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ပထမဆံုး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ဦးေက်ာ္ ဆန္းျမင့္က ရွင္းျပသည္။

‘‘ေစ်းမွာ ေရာင္းခ်တဲ့ ေစ်း ဆုိင္ေတြက ပစၥည္းေတြရဲ႕ ဝယ္ ယူတဲ့ပင္ရင္းဆိုင္ေတြအထိ စာ ရင္းေကာက္ယူခိုင္းထားပါတယ္’’ ဟု ေစ်းႏွင့္ သားသတ္ဌာန ဌာနစု မွဴး ဦးေဇယ်ာၿငိမ္းကဆုိသည္။

မန္းၿမိဳ႕ေစ်းကို ခြင့္မျပဳဓာတု ဆိုးေဆး ကင္းစင္ေစ်းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက မႏၲေလးၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ အတြင္းရွိ အျခားေစ်းမ်ားကုိ လည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ဆန္း ျမင့္က ဆုိသည္။

၂၀၁၆ ေမလကစတင္ကာ မႏၲေလးရွိ ေစ်းအားလံုးမွ စား ေသာက္ကုန္မ်ားတြင္ ခြင့္မျပဳ ဓာတုဆိုးေဆး (Non-permitted Dyes)မ်ား ကင္းစင္ေစရန္ Mobile Lab ကားျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ ေစ်းကြက္နမူနာေကာက္ ယူျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း လစဥ္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း အစား အေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲ ေရးဦးစီးဌာနခြဲ (မႏၲေလး)မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (မႏၲေလး)က မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ေစ်းအားလံုးကုိ ခြင့္မျပဳ   ဓာတုဆုိးေဆးကင္းစင္ ေသာ ေစ်းမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာႏုိင္ ေရး ရည္မွန္းခ်က္ထားကာ လုပ္ ေဆာင္ေနသည္။