ျမစ္ႀကီးမ်ား စိုးရိမ္ေရမွတ္အနီးေရာက္ေန၍ မိုးဇလက ေရေဘးသတိေပး

ဧရာ၀တီႏွင့္ ခ်င္းတြင္း အပါအ၀င္ ေဒသတြင္းအဓိကျမစ္ မ်ား စိုးရိမ္ေရမွတ္အနီးေရာက္ေန ၍ ေရေဘးအႏၲရာယ္သတိျပဳရန္ မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက သတိေပးထားသည္။

ဧရာ၀တီ၊ ခ်င္းတြင္း၊ စစ္ ေတာင္း၊ သံလြင္ႏွင့္ ပဲခူးျမစ္တုိ႔ သည္ ၾသဂုတ္လဆန္းမွ စတင္ကာ ေရျပန္လည္ျမင့္တက္လာၿပီး ျမစ္ကမ္းေဘးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈအႏၲရာယ္ သတိျပဳရန္ မိုးဇလဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ေရသည္ ျမစ္ ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ ေရႊကူၿမိဳ႕ တြင္ စုိးရိမ္ေရမွတ္အနီးေရာက္ေန သည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရသည္ ခႏၲီးၿမိဳ႕တြင္ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ တစ္ေပခန္႔ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ဟုမၼ လင္း၊ ေဖာင္းျပင္၊ ေမာ္လုိက္၊ ကေလး၀ၿမိဳ႕တို႔တြင္လည္း စိုးရိမ္ ေရမွတ္အနီးေရာက္ရွိေနသည္။ စစ္ေတာင္းျမစ္သည္ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ မေဒါက္ၿမိဳ႕တြင္ စိုးရိမ္ ေရမွတ္အထက္သို႔ ေက်ာ္လြန္ေန ၿပီး သံလြင္ႏွင့္ ပဲခူးျမစ္သည္ ဘားအံႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ စိုးရိမ္ေရ မွတ္အနီးေရာက္ေနေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္၌ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဧရာ၀တီႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ေရျမင့္တက္ေန၍ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ တြင္ လူဦးေရတစ္ရာေက်ာ္၊ ခႏၲီး ၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရတစ္ေထာင္ ေက်ာ္ ေရေဘးရင္ဆုိင္ေနရသည္။  လတ္တေလာတြင္ ျဖစ္ေပၚေန ေသာ   ေနရာကြက္မိုးႀကီးမႈႏွင့္ ျမစ္ေရမ်ားျမင့္တက္မႈျဖစ္စဥ္ ကို ဇူလုိင္အတြင္းက ရင္ဆုိင္ခဲ့ရ ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသအႏွံ႔မွ လူဦး ေရႏွစ္သိန္းေက်ာ္သည္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား၌ ယာယီေန ထုိင္ခဲ့ရသည္။

More in News Section

Top News