ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆုိမႈအာမခံရရန္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ သုံးႏွစ္ေအာက္သုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်သင့္ဟု ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအႀကံျပဳ

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ေပးရန္ လႈပ္ရွားမႈကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ၆၆ျဖင့္ တရားစြဲဆုိခံရမႈမ်ား အာမခံရရွိႏုိင္ရန္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္အစား သုံးႏွစ္ ေအာက္ေထာင္ဒဏ္ဟု ေျပာင္း လဲျပင္ဆင္သင့္ၿပီး ယင္းသုိ႔ ျပင္ ဆင္ပါက ပုဒ္မ ၆၆ ႏွင့္ဆက္စပ္ ေသာျပစ္မႈမ်ားသည္ အာမခံေပး ႏုိင္ေသာျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္း လဲမည္ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦး ထြန္းထြန္းဟိန္က ေျပာၾကား သည္။

ဩဂုတ္ ၁၀ ရက္ကက်င္းပ ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၾကမ္းအစီရင္ခံစာကုိ ဖတ္ၾကား စဥ္ ၎ကယင္းသုိ႔ေျပာၾကား ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပစ္ဒဏ္မေျပာင္းလဲဘဲ အ ေၾကာင္းအရာကုိ ေျပာင္းလဲ၍ ပုဒ္မ ၆၆ပုဒ္မခြဲ (က)(ခ)(ဃ)တို႔ ပါျပစ္မႈမ်ားကုိ အာမခံေပးႏုိင္ ေသာျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ ျပင္ဆင္ လုိက္ပါက ထုိသုိ႔ျပင္ဆင္ျခင္း သည္ ဆက္စပ္ဥပေဒ၊ ဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္သည့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာတုိ႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ေထာက္ျပေျပာဆုိသည္။

သုိ႔မွသာ တရားစြဲအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားသည္ အသေရဖ်က္မႈကုိ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ အလြယ္တကူစြဲ ေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၉၉ ကုိ ၫႊန္းဆုိႏုိင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ ၀င္ဦးေနမ်ိဳးထြန္းက လႊတ္ေတာ္ အၿပီး၌ မီဒီယာအခ်ိဳ႕အားရွင္း လင္းေျပာၾကားသည္။

‘‘ပုဒ္မ ၆၆ ႀကီးတစ္ခုလုံးကုိ လုံး၀မျဖဳတ္ဘူး။ ျပစ္ဒဏ္ကုိ ေတာ့ သုံးႏွစ္ေအာက္ေျပာင္းသြား တဲ့အတြက္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံး ဥပေဒအရ အာမခံေပးလုိ႔ရတဲ့ ပုဒ္မျဖစ္သြားတာေပါ့။ အာမခံ ေသခ်ာေပါက္ရမယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆုိပါက နစ္နာ သူကုိယ္တုိင္(သုိ႔) ကုိယ္စားလွယ္ လႊဲ၍စြဲဆုိရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ဥပေဒ အတည္ျပဳၿပီးပါက အလြယ္တကူတရားစြဲရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ ေၾကာင္း ဦးေနမ်ိဳးထြန္းကဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။

‘‘ေျပာရရင္ စြဲလုိ႔ရတဲ့ေဘာင္ က်ဥ္းသြားတာေပါ့။ အခုက ဘယ္ သူစြဲစြဲ စြဲလု႔ိရေနေတာ့ ရဲအေရးပုိင္ တဲ့အမႈဆုိၿပီး မည္သူမဆုိစြဲႏုိင္ တယ္ျဖစ္ေနတာ။ (ကာယကံရွင္) ကုိယ္တိုင္က စြဲခ်င္မွစြဲမွာ။ က်န္ တဲ့သူက ၾကားထဲကစြဲမရရင္ ၆၆ (ဃ)အမႈေတြ ေတာ္ေတာ္နည္း သြားမွာပါ’’ ဟု ဦးေနမ်ိဳးထြန္းက ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို မွ်တမႈ အေပၚအေျခခံကာ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူ ႏွစ္ဖက္ကုိၾကည့္ကာ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္း ထြန္းဟိန္က ေျပာသည္။

 အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ေပးပုိ႔သည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတင္ သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဆက္ သြယ္ေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေဆြးေႏြးလုိပါ က ဩဂုတ္ ၁၄ ရက္ေနာက္ဆုံး ထားစာရင္းေပးသြင္းရန္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ လည္း ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ၆၆(ဃ)ကုိ မပယ္ဖ်က္ဘဲ အာမခံေပးႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ နစ္နာ သူကုိယ္တုိင္ တရားစြဲရန္ တရား စြဲဆုိရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကျပင္ဆင္ သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၀န္ ႀကီးဌာနမ်ားကပါ ေထာက္ခံသ ျဖင့္ အမ်ားအားျဖင့္ ၎တို႔အဆုိ ျပဳခ်က္အတုိင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျမပုံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေဖသန္းက ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြဲခံထားရ သည့္အမႈသည္ ယခင္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ခုနစ္မႈရွိၿပီး လက္ ရွိအစုိးရလက္ထက္၌ ၇၄ မႈရွိရာ စုစုေပါင္း ၈၁ မႈအထိရွိေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒဆိုင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႕က ျပဳစုထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

More in News Section