၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေတာင္သူမ်ားက လႊတ္ေတာ္တြင္ အခ်က္ငါးခ်က္ ေတာင္းဆိုမည္ဟုဆို

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လယ္ယာေျမဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔တက္ေရာက္လာသူမ်ား (ဓာတ္ပုံ−စည္သူလင္း)

၂၀၁၂ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အခ်က္ငါး ခ်က္ကို တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုရွိိ ေတာင္သူမ်ားက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေတာင္းဆိုမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လယ္ယာေျမဥပေဒျပင္ဆင္ ေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ၾသဂုတ္ ၈ ႏွင့္ ၉ ရက္မ်ားတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ Hotel Mandalay ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အခ်က္ငါးခ်က္ ေတာင္းဆိုရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိေၾကာင္း ပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးတင့္လြင္က ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ ေတာင္းဆိုမည့္ အခ်က္ငါးခ်က္ တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာကိစၥ မ်ား၊ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမ မ်ား၌ ေတာင္သူမ်ားအေပၚ နစ္နာေၾကးေပးေခ်ရမည့္ ကိစၥမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား၊ လယ္ ယာေျမေပၚတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံသား မ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာ ၌ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္မေပးရန္ အခ်က္ မ်ား၊ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ား ေဖာ္ ထုတ္ၿပီး လယ္ယာမဲ့ေတာင္သူ မ်ားကို ေပးအပ္ရန္ ေတာင္းဆို သည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

‘‘ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ ေတြမွာ ႏိုင္ငံေတာ္က ပံ့ပိုးတာ ဘာမွမရွိဘူး။ အဲဒီတိုင္းရင္းသား ေတြကို ႏို္င္ငံေတာ္က ပံ့ပိုးမႈဘယ္ လိုေပးမလဲ။ ကုမၸဏီ၊ စစ္တပ္၊ စက္႐ံုတို႔က သိမ္းဆည္းတဲ့ကိစၥ ေတြမွာ လိုအပ္တာထက္ ပိုသိမ္း တယ္။ သိမ္းခံရတဲ့ လယ္သမား ကိုနစ္နာေၾကးဘယ္လိုေပးမလဲ။ ေနာက္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ႀကီးၾကပ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္လုပ္စားေနသူသာလွ်င္ ေတာင္သူလယ္သမားလို႔ ေခၚတြင္ ေစခ်င္တယ္။ လယ္ယာေျမကို ငါးကန္တူးတယ္။ အဲဒီငါးေမြးတဲ့ သူက ေတာင္သူမဟုတ္ဘူး။ အဓိပၸာယ္သီးျခားဖြင့္ဆိုေပးေစ ခ်င္တယ္’’ ဟု ဦးတင့္လြင္က ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း ဧကမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားက ေလွ်ာက္ယူရာတြင္ အက်ယ္အ ဝန္းမ်ားစြာ ခြင့္ျပဳမႈကို ေတာင္သူ မ်ားအေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ႏွင့္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ ျပည္ပႏိုင္ငံသားမ်ားကို လယ္ေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မေပးဘဲ အငွားသာခြင့္ ျပဳေပးရန္ တင္ျပေတာင္းဆိုမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ အလုပ္သမားေရးရာ ေကာ္ မတီဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒တို႔ တက္ေရာက္  ခဲ့သည္။