သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အလားအလာမ်ား

ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္နဝင္းသစ္ေတာႀကိဳးဝုိင္းအတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ပဲခူး႐ိုးမ Eco Resort ဓာတ္ပံု - မင္းဟိန္းေက်ာ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားေဒသ ၂၂ ခုေျမာက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပဲခူး႐ိုးမေတာအတြင္း အပန္းေျဖစခန္း တစ္ခုကို ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္က စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ 


သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြား ေဒသ၏ ၂၂ ခုေျမာက္ ျဖစ္ေသာ္ လည္း ေတာတြင္းအပန္းေျဖစခန္း အေနျဖင့္ ပထမဆံုးစခန္းတစ္ခု ကို ပဲခူး႐ိုးမျဖတ္လမ္းတစ္ခုျဖစ္ သည့္ ျပည္-ေပါက္ေခါင္း-အုတ္တြင္းလမ္းေပၚရွိ ၿဖိဳးစည္သူေက်ာ္ ကုမၸဏီပိုင္ သစ္ေတာစိုက္ခင္း အနီး သဘာဝေတာအတြင္း တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ နဝင္း သစ္ေတာႀကိဳးဝုိင္းအတြင္း တည္ရွိေသာ အဆုိပါ ပဲခူး႐ိုးမ Eco Resort ကို ကြၽန္းစိုက္ခင္းအနီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေတာအတြင္း ေျမအက်ယ္ ကိုးဧကေက်ာ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ယင္းအပန္းေျဖစခန္းကို လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္ခန္႔ကပင္စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ လာ ေရာက္အပန္းေျဖသူမ်ားအေနျဖင့္ သစ္ေတာသစ္ပင္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိး တန္ဖိုးထားတတ္ေရး ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ Resort အုပ္ ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးရန္ႏုိင္လြင္က ေျပာသည္။ 

လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ကို ျပည္တြင္းခရီးသြားဧည့္သည္၊ ျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္ဟူ၍ ခြဲ ျခားထားျခင္းမရွိဘဲ မည္သူမဆို လာေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ကာ ဖြင့္လွစ္သည့္ အပန္းေျဖစခန္းသည္ ေအာင္ျမင္မည္ဟု ထင္ျမင္ ေၾကာင္း ဦးရန္ႏိုင္လြင္က ဆို သည္။ 

 ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ လက္ရွိအေျခအေနသည္ Culture Tourism ဟု ေခၚဆိုေသာ ယဥ္ ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအ ေပၚ မ်ားစြာမွီခိုေနရၿပီး ျပည္ပမွ လာေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားလည္း မႏၲေလး၊ ပုဂံ၊ အင္းေလး စသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေဒသမ်ားသို႔သာ သြား ေရာက္မႈမ်ားျပားေနေၾကာင္း ခရီး သြားလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။ 

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကပင္ ပုဂံ၊ မႏၲေလး၊ အင္းေလး အပါအဝင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအ ႏွစ္ ေစတီပုထုိးမ်ား၊ အေဆာက္ အအံုမ်ား၊ အႏုလက္ရာမ်ား တည္ ရွိသည့္ ေဒသခရီးစဥ္မ်ားကိုေရာင္း ခ်ေနခဲ့သည္မွာ ယခုေခတ္ကာလ အထိ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ခရီးစဥ္အမ်ိဳး အစားအသစ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲခ်ဲ႕ ထြင္ရန္လိုေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း နယ္ပယ္အသစ္ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသြားမ်ား ပိုမိုစိတ္ဝင္စားလာေစရန္ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန က သက္ဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပူး ေပါင္းကာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအမ်ိဳး အစားသစ္မ်ား၊ နယ္ပယ္အသစ္ မ်ားကို စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္လုပ္ ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ 

ကမၻာေပၚတြင္ ခရီးသြားအ မ်ားစု စိတ္ဝင္စားသည့္ Eco Tourism ေခၚ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အဓိကျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း မ်ား၌ တစ္ခုအပါအဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကား ထားသည္။ 

‘‘အခု ၂၀၁၇-၁၈ မွာ ရပ္ရြာ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (CBT)၊ အဏၰဝါခရီးသြားလုပ္ငန္း (Marine Tourism)၊ သဘာဝအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (Eco Tourism)ေတြကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ ဝန္ ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ ထားပါတယ္’’ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေထြး က ေျပာသည္။ 

သဘာဝအတိုင္း တည္ရွိ ေသာ ေနရာမ်ားအတြင္း ခရီးသြား လာျခင္း၊ စြန္႔စားခရီးသြားလာျခင္း စသည့္ ခရီးသြားလာမႈအမ်ိဳးအစား မ်ားကို ရည္ၫႊန္းသည့္ သဘာဝအ ေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ျမန္ မာႏိုင္ငံ၏ ေရေျမသဘာဝႏွင့္ အ ကိုက္ညီဆံုး ခရီးသြားလုပ္ငန္းတစ္ ခုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအေျခအေနတြင္ လ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ ခရီး သြားလုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။ 

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ေစရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနၿပီး ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေအာင္ ျမင္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေနေသးေၾကာင္း ၎လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာ ၾကားသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သဘာဝအ ေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အားသာခ်က္၊ အားနည္း ခ်က္မ်ားရွိေနသည္။ အားသာခ်က္ အေနျဖင့္ သဘာဝအေျခခံခရီး သြားနယ္ေျမေဒသမ်ား ေပါမ်ား ျခင္း၊ အမ်ားစုသည္ သြားလာရန္ လြယ္ကူေသာေဒသမ်ားတြင္တည္ ရွိျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားနယ္ေျမေဖာ္ ေဆာင္ရန္ ျမန္ဆန္ႏိုင္ျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူအခ်ိဳ႕က သံုးသပ္သည္။

သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္တြင္ သ ဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ေနရာမ်ားကို လူသိမ်ားေစရန္ ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ ယင္းေနရာေဒသမ်ားတြင္ လိုအပ္ သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ ဆက္စပ္သည့္ ခရီးစဥ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား အားနည္းျခင္း စသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ခရီးသြားအသိုင္းအ ဝိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ကေျပာသည္။ 

‘‘Eco Tourism ဆိုတာေနရာ ေဒသေတြပဲ သတ္မွတ္ထား႐ံုနဲ႔ မရဘူး။ အဲဒီေနရာေတြကို ေသ ေသခ်ာခ်ာစီမံခန္႔ခြဲၿပီးေတာ့ ေဖာ္ ထုတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးမွ သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ Eco Tour-ism ေဒသေတြကို လာေရာက္ လည္ပတ္တဲ့ ခရီးသည္ေတြ ရွိေပ မယ့္ အံုနဲ႔က်င္းနဲ႔ အမ်ားႀကီးေတာ့ မရွိေသးဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒါမ်ိဳး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ခရီးသြားဆို တာမ်ိဳးကလည္း ဘုရားဖူးေတြလို မ်ိဳး အုပ္စုလိုက္လာတဲ့ ဟာမ်ိဳး ေတာ့ မဟုတ္ဘူး’’ဟု ဝါရင့္ခရီး သြားလုပ္ငန္းရွင္ ဦးၿဖိဳးေဝရာဇာကေျပာသည္။ 

သဘာဝအေျခခံ ခရီးစဥ္ေဒ သမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီး ဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းကာ သတ္မွတ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိ တြင္ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဒသ ၂၂ ခု ရွိသည္။ 

အဆိုပါ ေဒသမ်ားထဲတြင္ ပထမဆံုး ေတာတြင္းအပန္းေျဖ စခန္းသည္ ပဲခူး႐ိုးမ Eco Resort ျဖစ္ၿပီး လာေရာက္ေသာခရီးသြား မ်ားမွာ ေတာတြင္းငွက္ၾကည့္ျခင္း၊ ဆင္စီးျခင္း၊ ေတာတြင္းလမ္း ေလွ်ာက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

အလားတူ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေရး ဟိုတယ္၊ ခရီးဝန္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနကာ လက္ရွိတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအခ်ိဳ႕ ၌ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းေနေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္က ေျပာသည္။ 

‘‘ႏုိင္ငံတကာမွာ ခရီးသြား ေတြက တုိက္တာေတြမွာေနၿပီး သူတို႔သြားတာက ၿမိဳ႕ျပေတြပဲျဖစ္ ေနတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း လူငယ္ လူလတ္ပိုင္းေတြက ခရီးသြားရင္ သူတို႔ကိုယ္၌က ပင္ပင္ပန္းပန္း သြားရတာကို သေဘာက်လာၾက တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ေတာင္ တက္ခရီးစဥ္ေတြ လုပ္ဖို႔ရွိတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္ကလည္း Eco Tourism လုပ္လို႔ေကာင္းတယ္။ အဲဒီေနရာေတြမွာ လုပ္ႏုိင္ရင္ ဂ်ပန္တို႔၊ ဥေရာပဘက္က ခရီးစဥ္ ေတြ ဝင္လာႏုိင္တယ္’’ဟု ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သာယာလွပ ေသာ ေနရာေဒသမ်ားအနက္ ႏိုင္ ငံတကာ ခရီးသြားဧည့္သည္အခ်ိဳ႕ စိတ္ဝင္စားသည့္ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားေနရာေဒသမ်ားအနက္ ေရခဲမ်ားဖုံုးလႊမ္းေနသည့္ ခါကာ ဘုိရာဇီေတာင္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ 

‘‘ကြၽန္ေတာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို လာခ်င္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာစိတ္အဝင္စားဆံုးေနရာက ေရခဲ ေတာင္ပဲ။ ခါကာဘိုရာဇီေရခဲ ေတာင္ကို အရမ္းေရာက္ဖူးခ်င္ တယ္။ ေရခဲေတာင္ တက္ခ်င္ တယ္’’ဟု အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွ သ တင္းစာဆရာတစ္ဦးက ေျပာ သည္။ 

လတ္တေလာတြင္ ကခ်င္ ျပည္နယ္အတြင္း လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားအရ ခါကာဘုိရာ ဇီေရခဲေတာင္ကို ႏုိင္ငံျခားသား မ်ားအား သြားလာခြင့္မျပဳသည့္ ကန္႔သတ္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ယင္းေနရာေဒသသာ ျပန္လည္သြားလာခြင့္ျပဳပါက ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန က ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ကာ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။ 

‘‘ေလာေလာဆယ္မွာ ပူတာ အိုကေတာ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိ တယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚနဲ႔ ၂ မိုင္အတြင္းပဲ သြားလို႔ရတာေပါ့။ ေရခဲေတာင္ ေနရာေတြက သြားလို႔မရေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္း နယ္ေျမလံုၿခံဳ ေရးအေျခအေနနဲ႔ ေဒသၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေတြရွိလာရင္ ခရီးသြားလုပ္ ငန္းေတြ အဆင္သင့္လုပ္လုိ႔ရ ေအာင္ ဒီအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို လုပ္ခဲ့တာပါ’’ဟု ဟိုတယ္/ခရီး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းဝင္းက ဆို သည္။ 

သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြား လုပ္ငန္း အပန္းေျဖစခန္းေဆာင္ ရြက္ရန္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးမႈ မ်ား သံုးခုရွိသည့္အနက္ ခါကာဘိုရာဇီတြင္ ႏွင္းေလွ်ာစီးႏိုင္မည့္ စကိတ္စခန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ ႏိုင္ေရး ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံက လာ ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈရွိေနၿပီး ေရရွည္ အစီအမံျဖစ္၍ စဥ္းစားေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးအုန္းေမာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း သ ဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမအ ျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာ ၄၀ ရွိသည္။ ယင္းေနရာမ်ားတြင္ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားစခန္း မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ လာ ေရာက္ကမ္းလွမ္းပါက သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီလွ်င္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။ 

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ တနသၤာရီ၊ ဧရာဝတီ၊ ပဲခူး၊ မေကြး၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ မြန္ႏွင့္ ခ်င္း ျပည္နယ္ စသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း  ၁၁ ခု၌ သဘာဝအေျခခံခရီး စဥ္ ေဒသ ၂၂ ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဟိုတယ္/ခရီး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ 

ေတာေတာင္ေရေျမသဘာဝ အလွအပမ်ားကို ခံစား၍ သစ္ ေတာမ်ားအတြင္း လွည့္လည္သြား လာျခင္း၊ ေတာင္တက္ျခင္း၊ေတာ တြင္းလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ငွက္ ၾကည့္ျခင္း၊ စြန္႔စားသြားလာျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ရသည့္ သဘာဝအ ေျခခံခရီးသြားျခင္းမ်ားကို ေအာင္ ျမင္မႈရရွိေစေရး အဓိကအေရး ႀကီးသည့္အခ်က္သည္  လူသိမ်ား ေစရန္ အစိုးရက ဦးေဆာင္ကာ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္ ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပေျပာ ဆိုသည္။ 

‘‘သူမ်ားႏုိင္ငံေတြမွာ ဒါေတြ ေအာင္ျမင္တယ္ဆိုတာ ဥပမာ ထုိင္းဆို Tourism အရမ္းေအာင္ ျမင္ေနတယ္။ သူတုိ႔အစိုးရက လည္း အဲဒီဘက္မွာ ေငြေၾကးျမႇဳပ္ ႏွံမႈအမ်ားႀကီးလုပ္ေပးတဲ့အတြက္ ေနာက္ပိုင္း ထုိင္းက သဘာဝအ ေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြက အ ရမ္းေအာင္ျမင္တယ္။ ဒီမွာက် ေတာ့ သဘာဝအေျခခံခရီးသြား နယ္ေျမေတြ သတ္မွတ္ထားေပ မယ့္ တကယ္က အေျခခံလိုအပ္ ခ်က္ေတြ အရမ္းကိုနည္းေနတယ္။ လူသိလည္းနည္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရဖို႔ဆိုတာ အလွမ္း ေဝးေနႏုိင္ပါေသးတယ္’’ဟု ခရီး သြားလုပ္ငန္းရွင္ ေဒၚဝင္းသိဂႌက ေျပာသည္။ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ထုိင္းႏွင့္အာဆီယံ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ သဘာ ဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ ေဆာင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာ၌ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရမ်ားက ကမကထျပဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ ကေျပာသည္။ 

၂၀၁၇ ႏွစ္ဆန္းက ထုတ္ ျပန္ခ်က္အရ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက်ဆင္းမႈအမ်ား ဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေနၿပီး ၂၀၁၆ အတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံ ျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္ ၄ ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ တစ္ႏွစ္လံုး တြင္ ၂ ဒသမ ၉ သန္းေက်ာ္သာ ဝင္ေရာက္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယခု ၂၀၁၇ တြင္ ငါးလအတြင္း ႏိုင္ငံ ျခားသားခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈ ၁ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၆ ကထက္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ လာေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ ျပန္ထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔လာ ေရာက္လည္ပတ္သည့္ ျပည္ပခရီး သြားမ်ားအနက္ အာရွမွ ထုိင္းႏိုင္ငံ သား အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္က ဒုတိယလာေရာက္သည္။ အ ေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေမရိကန္ က လာေရာက္လည္ပတ္မႈအမ်ား ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ခရီးသြားထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

‘‘Eco Tourism ဆိုတာ ေန ရာေဒသေတြပဲ သတ္မွတ္ထား႐ံု နဲ႔မရဘူး။ အဲဒီေနရာေတြကို ေသ ေသခ်ာခ်ာစီမံခန္႔ခြဲၿပီးေတာ့ ေဖာ္ ထုတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမွ သြား ေရာက္လည္ပတ္ၾကမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဥပမာ-ပုပၸားဆိုရင္ ဒီအတိုင္းသာ လုပ္ထားတာ။ ပုပၸားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြ ေဖာ္ ေဆာင္ထားတာ ဘာမွမရွိဘူး ေလ။ ဟိုတယ္တစ္ခုရွိမယ္။ ပုဂၢ လိကဟိုတယ္ ေလးငါးခုေလာက္ ရွိမယ္။ အဲဒါေတြရွိတာက ရွိတာ ပဲ။ အဲဒီမွာ သြားၿပီး အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ဖို႔ Operator လိုေသး တယ္ေလ။ ေတာင္တက္မွာလား။ စက္ဘီးစီးမွာလား။ အဲဒါမ်ိဳးေတြ ကို ဘယ္သူကေန ေဖာ္ေဆာင္မွာ လဲ။ ဘယ္သူကေန ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးမွာလဲ။ ဒါမ်ိဳးေတြ အကုန္လံုး လိုပါတယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံခရီး သြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တြဲဖက္အ ေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးလည္းျဖစ္ သူ ဦးၿဖိဳးေဝရာဇာက သဘာဝအ ေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ သူ၏အျမင္ကို အႀကံျပဳသည္။

ဓာတ္ပံု - မင္းဟိန္းေက်ာ္

Top News