၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ (သို႔မဟုတ္) ဒီဇင္ဘာတြင္ က်င္းပမည္

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံု တ တိယအစည္းအေဝးကို ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ (သို႔မဟုတ္) ဒီဇင္ဘာ တြင္ က်င္းပႏိုင္ရန္ စတင္ျပင္ဆင္ ေနေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မ ရွင္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးလွေမာင္ ေရႊက ၎၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ ႏွာတြင္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္က ေရး သားထားသည္။


  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ဝင္မ်ား ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ဦးလွေမာင္ေရႊက ‘၂၀၁၇ ႏိုဝင္ ဘာ/ ဒီဇင္ဘာမွာ  ညီလာခံ က်င္းပႏုိင္ဖို႔၊  ညႇိႏႈိင္းသေဘာတူရလဒ္ မ်ား ပိုမိုရရွိႏိုင္ဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ စတင္ျပင္ ဆင္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ေနပါေၾကာင္း’ ဟု ေရးသား ထားသည္။

  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (PPWT) ႏွင့္ ၾသဂုတ္္ ၃ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံု မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေကာ္မ ရွင္သည္ UNFC ၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ ရာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရး ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕ (DPN) ႏွင့္ၾသဂုတ္ ၄ ရက္တြင္ အလြတ္သေဘာေတြ႕ ဆံုၿပီး UNFC အဖြဲ႕အစည္းမ်ား NCA ေရးထိုးႏိုင္ေရး ညႇိႏႈိင္းမည္ျဖစ္သည္။

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္၏ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္တြင္ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး (ၿငိမ္း) ခင္ေဇာ္ဦး၊ ေကာ္မရွင္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦး ေအာင္ၾကည္၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ဝင္ ဦးေအာင္စိုး၊ ေကာ္မရွင္အႀကံ ေပးအဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးႏွင့္ ဦးလွေမာင္ေရႊတို႔ပါဝင္သည္။

 တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ NCA မထိုးရ ေသးသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ပိုမိုပါဝင္လာ ေရး ႀကိဳးစားမည္ဟု အစိုးရကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားထားသည္။