ပုဂံ-ဆီယမ္ရိခရီးစဥ္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို လက္ရွိဗီဇာစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆို

ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားအမ်ားအျပား လာေရာက္လည္ပတ္ေလ့ရွိသည့္ ပုဂံေဒသ ဓာတ္ပံု - စိုင္းေဇာ္

ျမန္မာ-ကေမၻာဒီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေဆာင္ရြက္မည့္ Two Country, One Destination အစီအစဥ္အရ ပုဂံ-ဆီယမ္ရိခရီးစဥ္အတြက္ ေရာက္ရွိလာမည့္ ႏုိင္ငံျခားသား မ်ားကို Free Visa ေပးမည္မဟုတ္ဘဲ လက္ရွိဗီဇာေပးသည့္စနစ္ျဖင့္ပင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။


‘‘ဗီဇာကေတာ့ Free Visa မေပးဘူး။ လက္ရွိစနစ္အတိုင္းပဲ က်င့္သံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိက္ ေရာက္ဗီဇာ သေဘာမ်ိဳးေပါ့’’ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလွ ျမင့္က ေျပာသည္။

အထက္ပါ ခရီးသြားအစီအ စဥ္အရ ပုဂံသို႔ ႏုိင္ငံတကာတိုက္ ႐ိုက္ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား ဆင္း သက္ရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသး သျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ တိုက္႐ိုက္ ေလေၾကာင္းလုိင္း ပ်ံသန္းရန္ Emirates ေလေၾကာင္းလုိင္းျဖင့္ ေျပးဆြဲရန္ စီစဥ္ေနကာ ရန္ကုန္မွ တစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း လုိင္းမ်ားျဖင့္ ပုဂံသုိ႔ သြားေရာက္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

 ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရးအ တြက္ ခရီးသြားဧည့္သည္ ယခုထက္ ပိုမိုလာေရာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း Free Visa ေပးရန္ လတ္တေလာအေျခအေနအရ မျဖစ္ႏုိင္ေသးသျဖင့္ လက္ရွိ က်င့္သံုးသည့္စနစ္ကိုသာ အသံုးျပဳသည္မွာ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (UMTA) ဥကၠ႒ ဦးသက္လြင္တုိးကေျပာသည္။

ပုဂံသို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏုိင္ငံ ျခားသားဧည့္သည္ သံုးသိန္းခန္႔ သာ ဝင္ေရာက္ေသာ္လည္း အန္ ေကာဝပ္ ဘုရားေက်ာင္းရွိရာ ကေမၻာဒီးယား ဆီယမ္ရိသို႔ ႏုိင္ငံ ျခားသား ခရီးသြားသံုးသန္းခန္႔ ဝင္ေရာက္ေသာေၾကာင့္ အဆုိပါခရီး သြားအစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက ပုဂံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္ သည္မ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွျမင့္က ေျပာ ၾကားသည္။

ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္ မ်ား ပိုမိုလာေရာက္ရန္ ဆြဲေဆာင္ သည့္အေနျဖင့္ အဆိုပါအစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း Free Visa ေပးႏုိင္မႈမရွိျခင္း၊ ကေမၻာဒီး ယား ဆီယမ္ရိမွ ပုဂံသို႔ တိုက္႐ိုက္သြားေရာက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ဘဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ တစ္ဆင့္သာ သြားေရာက္ရမည္ ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား စိတ္ဝင္ စားမႈ နည္းပါးႏုိင္ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေဝဖန္ ေျပာၾကားသည္။

လတ္တေလာတြင္ အာဆီယံ ေဒသတြင္း ၁၀ ႏုိင္ငံအနက္ မေလးရွားႏုိင္ငံကလြဲ၍ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကား ႏုိင္ငံသားမ်ား အျပန္အလွန္ ဗီဇာ

ကင္းလြတ္ခြင့္ျဖင့္ ခရီးသြားလာခြင့္ျပဳထားၿပီး ႏုိင္ငံ ၅၁ ႏုိင္ငံကို ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထား ခြင့္ျပဳထားသည္။