အေမရိကန္သံအမတ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရ၊ KNU တာဝန္ရွိသူမ်ား သီးျခားစီ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

အေမရိကန္သံအမတ္ႏွင့္ KNU တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆံုေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ကရင္အမ်ိဳးသားမီဒီယာ)

 ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အ ေမရိကန္သံအမတ္ စေကာ့မာစီ ရယ္၏ ကရင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္ တြင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္း ခင္ေထြးျမင့္ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ နယ္အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကရင္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-S) တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ သီးျခားစီ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။


KNU စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္ဖိုး ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ အေမရိကန္သံအမတ္တုိ႔ သည္ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္ နံနက္တြင္ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ ဆက္ဆံေရး႐ံုး၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း KNU တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးက အတည္ျပဳသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ား ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ အေမရိ ကန္သံအမတ္က ကရင္ျပည္နယ္ ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာမ်ားအေပၚ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ က႑မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းခဲ့ ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာ သည္။

‘‘ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ကိစၥရပ္ေတြေပါ့’’ဟု အဆုိပါ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

ေန႔လယ္တြင္ ကရင္ျပည္ နယ္အဆင့္ JMC ႏွင့္ အေမရိကန္ သံအမတ္တုိ႔ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ JMC- S ႐ံုး၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း JMC က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ နယ္ေျမပိုင္း ျခား သတ္မွတ္ေရး၊ မုိင္းရွင္းလင္း ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း JMC သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔အျပင္ JMC-S (ကရင္) တာဝန္ရွိသူမ်ားက ကရင္ျပည္ နယ္၌ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ပစ္ ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေမရိကန္ သံအမတ္အား ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။