ခရီးသြားအခ်က္အလက္မ်ားကို ဘာသာစကား ခုနစ္မ်ိဳးျဖင့္ ၾကည့္ႏိုင္မည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္လႊင့္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ခရီးသြားဆိုင္ရာအ ခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အလြယ္ တကူ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည့္ ဝက္္္ဘ္ဆိုက္သစ္ကို ဇူလိုင္
ဒုတိယပတ္က စတင္လႊင့္တင္ခဲ့ၿပီး ဘာ သာစကားခုနစ္မ်ိဳးျဖင့္  ၾကည့္႐ႈႏိုင္ ရန္  လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွသတင္းရရွိသည္။


‘‘အရင္ဝက္ဘ္ဆိုက္ကေတာ့ ျမန္မာတစ္မ်ိဳးတည္းျဖစ္တဲ့အ တြက္ ျပည္တြင္းေလာက္ကပဲဖတ္ လို႔ရေနတယ္။ အခုဝက္ဘ္ဆိုက္ အသစ္ကေတာ့ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ လႊင့္တင္ေပးလိုက္ တဲ့အျပင္ လာမယ့္စက္တင္ဘာမွာ ဘာသာစကားခုနစ္မ်ိဳးနဲ႔ပါ ၾကည့္ႏိုင္ေအာင္ တိုးခ်ဲ႕သြားဖို႔ လုပ္ေနတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားေတြပါ အလြယ္တကူ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟုဟို တယ္ခရီး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးျမင့္ ေထြးကေျပာသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၎တို႔ဝက္ဘ္ ဆိုက္အသစ္ကို္ http://www.tourism.gov.mm/ ဟုအမည္ ေပးထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ ၾကည့္ ႐ႈႏိုင္ရန္ ဘာသာစကားသစ္မ်ား ထည့္သြင္းထားမည့္အျပင္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ခရီးသြား ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို က႑အလိုက္ အေသးစိတ္ ဝင္ ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

‘‘အရင္ကဝက္ဘ္ဆိုက္လိပ္ စာကို myanmartourism.org နဲ႔ လုပ္ထားတယ္။ org ဆိုတာ Organization (အဖြဲ႕အစည္း) ကို ကိုယ္စားျပဳတာမ်ိဳးျဖစ္ေနတဲ့ အ တြက္ အခုဝက္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာမွာ Tourism.gov.mm နဲ႔အသစ္ျပန္
လုပ္လိုက္တယ္။ gov ဆိုတာက လည္း Government ျဖစ္တဲ့အ တြက္ ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဂုဏ္ျဒပ္နဲ႔အ ညီ ျဖစ္သြားတာေပါ့’’ ဟု ဦးျမင့္ ေထြးကေျပာသည္။

ယခင္ကလႊင့္တင္ထားသည့္ www.myanmartourism.org ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို စက္တင္ဘာ ပထမပတ္အထိသာ ဆက္လက္ လႊင့္တင္ထားမည္ျဖစ္သည္။