ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ စစ္ေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္ကိုရီးယား လုိလားေန

နယ္စပ္ေဒသတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ စစ္သည္မ်ား။

ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ စစ္ေရးကိစၥ ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ နည္းလမ္း ရွာေဖြေနေၾကာင္း သိရသည္။


ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္တြင္ တင္းမာမႈ အျမင့္ဆံုး အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္လာသည့္ေနာက္ ေတာင္ကိုရီးယားကို ယင္းျပႆနာကို ေဆြးေႏြးမႈ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ အားထုတ္လာခဲ့သည္။ အစီအစဉ္ အထေျမာက္မည္ ဆိုပါက ၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္း ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ား ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္မည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရ ထိပ္တန္း အရာရွိ တစ္ဦးက ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုး အေနျဖင့္ စစ္ေရးအရ တင္းမာမႈ အျမင့္မားဆံုး ျဖစ္ေနေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဆြးေႏြးသင့္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတသစ္ မြန္းေဂ်အင္းက ၿပိဳင္ဘက္ႏုိင္ငံ၏ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ယခင္ကတည္းက ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီက ဘာလင္ၿမိဳ႕တြင္ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္၌ ေျမာက္ကိုရီးယားကို ႏွစ္ႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ စစ္ပြဲအၿပီးတြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ထားျခင္း မရွိသျဖင့္ ယေန႔တိုင္ စစ္ျဖစ္ေနသည့္ သေဘာ ယူဆႏုိင္သည္။

သို႔ေသာ္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္တင္လာသလို ေတာင္ကိုရီးယား၏ အဓိက မဟာမိတ္ အေမရိကန္ႏွင့္လည္း ဆက္ဆံေရး ပိုမိုဆိုးရြားလာေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ညႇိႏိႈင္းေရး ကိစၥမွာ အလြန္ ခက္ခဲဖြယ္ရွိေၾကာင္း ကိုရီးယားအေရး ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္က ၿပီးဆံုးခဲ့သည့္ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္စစ္ပြဲအၿပီး ကြဲကြာေနသည့္ မိသားစုမ်ား ျပန္လည္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ ရေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ လူသိမ်ားသူမ်ား ထြက္ေျပး ခိုလံႈလာမႈကို ေတာင္ကိုရီးယားက ျပန္လည္ လႊဲအပ္ေပးရန္ ျငင္းဆန္သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အမ်က္ေဒါသကို ေျဖရွင္းရန္မွာလည္း အေရးႀကီးသည့္ ျပႆနာ ျဖစ္လာဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသြားသည္။

Ref: Reuters