ကားေမာင္းစဥ္ ဖုန္းအသံုးျပဳလုိ႔ ဒဏ္ေငြ႐ိုက္ခံရတဲ့ ဂ်က္စတင္ဘီဘာ

ကေနဒါအဆုို ေတာ္ ဂ်ပ္စတင္ဘီဘာသည္ ကားေမာင္းစဥ္ တယ္လီဖုန္းအ သုံးျပဳေနသျဖင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕က ၎ အား ဒဏ္ေငြ႐ိုက္ခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္က ကား ေမာင္းစဥ္ တယ္လီဖုန္းအသံုးျပဳ ေနသည့္ အသက္ (၂၃)ႏွစ္အရြယ္ ဂ်ပ္စတင္ဘီဘာကို ရဲတပ္ဖဲြ႕က လမ္းေဘးသို႔ ကားရပ္ခုိင္းခဲ့သည္။

Beverly Hills ၿမိဳ႕တြင္ Mercedes G-Wagon အမ်ိဳးအ စားကားကို ေမာင္းႏွင္လာေသာ ဂ်ပ္စတင္ဘီဘာသည္ ကား ေမာင္းစဥ္ ဖုန္းအသံုးျပဳေနသျဖင့္ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ၎ကို ကား လမ္းေဘးသို႔ရပ္ခုိင္းၿပီး ဒဏ္ ေၾကးေငြေပးေဆာင္ရန္ ေျပစာ တစ္ရြက္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

ထိုသို႔အေျခအေနတြင္ ဂ်ပ္ စတင္ဘီဘာသည္ တည္တည္ ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္ပင္ အဆုိပါ ေျပစာစာ ရြက္ကို လက္ခံခဲ့သည္။

Beverly Hills ၿမိဳ႕တြင္ ကား ေမာင္းစဥ္ ဖုန္းေခၚဆုိပါက ပ်မ္း မွ် ဒဏ္ေၾကးေငြ ၁၆၂ ေဒၚလာ ေပးေဆာင္ရႏုိင္သည္။

-Ref:Contactmusic

Top News