သံုးႏွစ္ခန္႔အတြင္း လယ္သမား၊ အရပ္သားမ်ား အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူ ၂၁၀ ေက်ာ္ရွိ

၂၀၁၄ မွ ယခုႏွစ္ ဇြန္လ ကုန္အထိ သံုးႏွစ္နီးပါးကာလအ တြင္း လယ္သမား၊ အရပ္သားမ်ား အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူ  ၂၁၂ ဦးရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအ က်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေရးအသင္း AAPP က ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ ခံစာ၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထား သည္။


၂၀၁၇ ဇြန္လကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ မ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရ သူ ၂၁၀ ေက်ာ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအ က်ဥ္းသားမ်ားအျဖစ္ ၄၁ ဦး အ က်ဥ္းက်ခံေနရေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ထို႔အတူ တက္ႂကြလႈပ္ရွား သူ ၄၉ ဦးသည္ အက်ဥ္းေထာင္ တြင္းမွေန၍ တရားရင္ဆိုင္ေနရ ကာ ၁၂၂ ဦးသည္ အက်ဥ္းေထာင္ ျပင္ပမွေန၍ တရားရင္ဆုိင္ေနရ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဇြန္လတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒ သမ်ားမွ တိုင္းရင္းသား ၁၅ ဦး၊ လယ္သမား ရွစ္ဦး၊ သတင္း ေထာက္ေလးဦး၊ အယ္ဒီတာ တစ္ဦးႏွင့္ အရပ္သားငါးဦးတို႔ အ ပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၃၃ ဦး ဖမ္းဆီး ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းမွ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ျဖင့္ လယ္သမား ရွစ္ဦး၊ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ စုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ ခြင့္ ဥပေဒ (ၿငိမ္း၊စု၊စီ) ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ လက္ပံေတာင္းေဒသခံ လယ္ သမားေလးဦး၊ ကခ်င္တုိင္းရင္း သားႏွစ္ဦး၊ မတရားအသင္းအက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇ (၁)ျဖင့္ သတင္း ေထာက္သံုးဦးႏွင့္ အရပ္သား သံုး ဦး၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ျဖင့္ သတင္းေထာက္ေလး ဦး၊ အယ္ဒီတာတစ္ဦး၊ အရပ္ သားတစ္ဦးႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ လယ္သမားအေရးလႈပ္ရွား သူ ေရွ႕ေနတစ္ဦးတို႔အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၂၇ ဦး တရားစဲြဆုိခံရ ေၾကာင္း AAPP အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။