ႏုိင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္မ်ား၏ပါတီ လာမည့္ေျခာက္လအတြင္း မွတ္ပုံတင္မည္

ပါတီစည္း႐ုံးေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အျခားသူမ်ားကုိ ထိခုိက္မည့္ေျပာဆုိမႈမ်ား ေရွာင္ရွားရန္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္

၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ားအပါ အ၀င္ ႏုိင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္မ်ားပါ၀င္ မည့္ ပါတီကုိ လာမည့္ေျခာက္လ မွ ကုိးလအတြင္း ပါတီမွတ္ပုံတင္ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၀င္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္ဦးကုိကုိႀကီးက ေျပာၾကား သည္။


ဇူလုိင္ ၁၅ ႏွင့္ ၁၆ ရက္က သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္က်ိဳကၠဆံဓမၼ ပီယေက်ာင္းတိုက္တြင္ ျပဳလုပ္ သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းအ ခမ္းအနားအၿပီးသတင္းမီဒီယာ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ဦးကုိကုိႀကီးက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကား ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ ရန္ လုိအပ္သည့္ပါတီ၀င္တစ္ ေထာင္ အလုံအေလာက္ရွိေသာ္ လည္း ယင္းပါတီ၀င္ အင္အားကုိ တစ္ေနရာတည္းက မဟုတ္ဘဲ နယ္ပယ္အသီးသီး၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔ၿပီးပါ၀င္ လာေစရန္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ဦးကုိကုိႀကီးက ေျပာသည္။

‘‘ပါတီမွတ္ပုံတင္ဖုိ႔ဆုိတဲ့ ကိစၥမွာ လုိအပ္တဲ့ပါတီ၀င္တစ္ ေထာင္ဆုိတာက အခုလည္းအ လုံအေလာက္ရွိပါတယ္’’ ဟု ၎ က ေျပာသည္။

ပါတီ၀င္မ်ား လုိက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သတ္ မွတ္ထားကာ ပါတီစည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သူတစ္ပါးကုိ ထိခိုက္ေျပာဆုိျခင္း ေရွာင္ရွားရန္၊ တုိင္းရင္းသားစည္း လံုးညီၫြတ္မႈကို ထိခုိက္ေစမည့္ အျပဳအမူ အေျပာအဆုိမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရန္ စည္းကမ္းသတ္ မွတ္ထားေၾကာင္း ဦးကိုကုိႀကီးက ေျပာသည္။

ပါတီမွတ္ပုံတင္ရန္ လုိအပ္ သည့္ ပါတီမူ၀ါဒ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံတို႔ကုိ အၾကမ္းေရးဆြဲထားၿပီး ပါတီ၀င္ လုိသူမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈရရွိ ထားကာ ပါတီမွတ္ပုံတင္ပါက ထပ္မံအတည္ျပဳခ်က္ရယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၀င္ဦးမင္း ေဇယ်က ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ပါတီနာမည္ကုိ လည္း အတည္ျပဳသတ္မွတ္ထား ျခင္းမရွိေသးဘဲ အႀကံျပဳထား သည့္ အမည္မ်ားသာရွိေသး ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

အဆုိပါဖြဲ႕စည္းမည့္ပါတီ တြင္ ၈၈ အေရးေတာ္ပုံႀကီးကုိ အ ေျခခံၿပီးျဖစ္ေပၚလာသည့္ ၈၈ မ်ိဳး ဆက္မ်ားသာမက အျခားႏုိင္ငံ ေရးမ်ိဳးဆက္မ်ား၊ အျခားအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ လူငယ္အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ေနာက္ ထပ္ပါ၀င္လုိသည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိလည္း အၿမဲလမ္း ဖြင့္ထားေၾကာင္း ဦးကုိကုိႀကီးက ေျပာသည္။

ယင္း အစည္းအေ၀းတြင္ စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ၊သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ၊ သုေတသန၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီတို႔ကုိ ဖြဲ႕ စည္းခဲ့ၿပီး တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အ သီးသီးမွ တက္ေရာက္လာသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ဆက္သြယ္ႏုိုင္မည့္ ဆက္သြယ္ေရး တာ၀န္ခံမ်ား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီကေျပာသည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းကုိ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္းျပည္ နယ္တို႔မွအပ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၀ ခုမွ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

More in Politics Section