မဘသဆုိင္းဘုတ္မ်ား ယေန႔အၿပီးသတ္မျဖဳတ္သိမ္းပါက အာဏာစက္ျဖင့္အေရးယူမည္ဟု အစိုးရေၾကညာ

ဘားအံၿမိဳ႕မွမဘသဆိုင္းဘုတ္ႏွစ္ခုေရွ႕မွ ျဖတ္သြားေသာ ေဒသခံႏွစ္ဦး (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အမ်ိဳးဘာသာ သာသ နာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕(မဘသ) ဆုိင္းဘုတ္ မ်ားကို ယေန႔(ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္) ေနာက္ဆံုးထား ျဖဳတ္သိမ္းရန္အခ်က္အပါအဝင္ မဟန၏ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာျခင္းမျပဳပါက အာဏာ စက္ျဖင့္ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ ႐ုပ္သံမီဒီယာက ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ည ၈ နာရီသတင္း ၌ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆင့္ျမင့္ဆံုး သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းႀကီးျဖစ္ သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက(မဟန)အဖြဲ႕ ၏ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းအေျခခံစည္းမ်ဥ္း၊ ဝိနည္း ဓမၼကံ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားလႊာမ်ား၊ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိပါက ႏုိင္ငံေတာ္သံဃ မဟာနာယကအဖြဲ႕၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ မလႊဲမေရွာင္သာဘဲ အာဏာစက္ျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ဟု ထုတ္လႊင့္ေၾကညာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ေမလ ၂၃ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ မဟန သတၱမအ ႀကိမ္ေျမာက္ ၄၇ ပါးစံုညီအစည္း အေဝးအရ မဘသအမည္ခံပုဂၢိဳလ္  မ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕လိုက္ျဖစ္ေစ မဘသအမည္ ကို သံုးစြဲ၍ မည္သည့္ကိစၥမဆို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံ တစ္ဝန္းရွိ မဘသအမည္ခံဆိုင္း ဘုတ္မ်ားကို ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ေနာက္ဆံုးထားကာ အၿပီးအပိုင္ျဖဳတ္ သိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာပါက ရဟန္းျဖစ္လွ်င္ သံဃာ့စည္းမ်ဥ္း ၂၀/၉၀ ျဖင့္ အ ေရးယူရန္၊ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါက တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

မဟန၏အထက္ပါဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားကို မဘသဥကၠ႒ႏွင့္ ဒု ဥကၠ႒ဆရာေတာ္မ်ားက အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားအား အသိေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  မဟနဥကၠ႒ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ ႀကီးပါဝင္သည့္ မဟနဆရာေတာ္ မ်ားေရွ႕၌ ေမလ ၂၇ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္ဟုဆို သည္။

အဆိုပါဝန္ခံကတိမ်ားကို ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ မဘသအဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက လိုက္နာျခင္းရွိေသာ္ လည္း ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕ ႏွင့္ မႏၲေလးမွ မဘသအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ခ်က္လိုက္နာရန္ ပ်က္ ကြက္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္႐ုပ္သံ မီဒီယာက ေၾကညာသည္။

ယင္းအေျခအေနမ်ားကို မဟနဥကၠ႒ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ ႀကီးက သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဂုဏ္ တို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူၾကေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံ ေလွ်ာက္ ထားခဲ့ရာ ဖားေအာက္ေတာရ ဆရာေတာ္ႏွင့္ တိပိဋကေယာ ဆရာေတာ္တို႔က သံဃာထုထံ ပန္ ၾကားလႊာမ်ားေရးသားထုတ္ျပန္ ေလွ်ာက္ထားေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

သံဃာထုထံ ပန္ၾကားလႊာ တြင္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းကြဲျပား သြားပါက မလိုလားအပ္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားသက္ေရာက္လာႏိုင္ ေၾကာင္း၊ သံဃာေတာ္မ်ားညီ ၫြတ္မွ ဒါယကာမ်ားလည္း ညီ ၫြတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သံဃာ ညီၫြတ္ေရးကို ေရွး႐ႈေၾကာင္း ပါရွိသည္ဟုဆိုသည္။

ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းမွ ဆရာေတာ္ ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာအမ်ား စုအေနျဖင့္ မဟနက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားလႊာမ်ားသည္ ဓမၼစက္အျဖစ္ တည္ရွိသင့္သည္ဟု လက္ခံေတာ္ မူၾကေၾကာင္း ဆက္လက္ေၾက ညာသည္။

မဟန၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ ျခင္းမျပဳပါက လိုအပ္သလို အ ေရးယူေပးႏုိင္ပါရန္ သံဃာအမ်ား စု လိုလားေနေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူ အမ်ားစုကလည္း အလားတူ ေတာင္းဆိုေနေၾကာင္း ထည့္ သြင္းေျပာၾကားသည္။

မဘသအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ၂၀၁၆ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ တြင္ က်င္းပေသာ မဟန ၄၇ ပါး စံုညီအစည္းအေဝးအရ မဘသ သည္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းအရလည္းေကာင္း၊ သံ ဃာ့အဖြဲ႕အစည္းလုပ္ထံုးလုပ္ နည္းအရ ညီၫြတ္ျခင္းမရွိျခင္း ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ တရားဝင္ အဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္ေၾကာင္း ဆံုး ျဖတ္ခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ တရားမဝင္ သံ ဃာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးစံုေပၚေပါက္ လာျခင္းသည္ ဘာသာေရးႏွင့္လူ မ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ အယူအဆမ်ားကြဲ ျပားလာၿပီး မလိုလားအပ္သည့္ ပဋိ ပကၡမ်ားျဖစ္ပြားလာႏိုင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္႐ုပ္သံမီဒီယာက ထုတ္ လႊင့္ခဲ့သည္။

More in News Section