ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕ကတိခံထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ တုိးတက္ေစေရး လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ေဆာင္ရြက္ေနဟုဆို

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းက်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရ အဖြဲ႕၏ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ကတိကဝတ္ခံယူထားသည့္ကိစၥ ရပ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ား ထက္ တိုးတက္မႈရွိေစရန္ ရန္ကုန္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကတိကဝတ္၊ အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ၾကားဝင္ ညႇိႏိႈင္းျခင္းတို႔ျဖင့္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အဆိုပါ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း က ေျပာသည္။


လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္း ခဲ့သည့္ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရအဖြဲ႕က လုပ္ ေဆာင္ရန္ ကတိကဝတ္ခံထား သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ ၌ လုပ္ေဆာင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ အဆိုပါ ေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘ေျမျပင္မွာ တကယ္လုပ္၊ မလုပ္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးတယ္။ မလုပ္ရေသးရင္ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္း ေပးတယ္။ မလုပ္ရင္ ဝန္ႀကီးဌာန ကို တင္ျပေပးတယ္။ ဒါေတြ ေၾကာင့္ အရင္ကထက္ တိုးတက္ မႈေတြ ရွိလာပါတယ္’’ဟု ဦးခင္ ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္း လုပ္ ေဆာင္ရန္ ကတိကဝတ္ ခံထား သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားက လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိပါက ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းေပးျခင္း၊ ဝန္ႀကီး ဌာနသို႔ တင္ျပျခင္း၊ ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ ေဆာင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဒုတိယပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေမး ခြန္းမ်ားထဲမွ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္အတြက္ ကတိကဝတ္ ၁၆ ခု ရွိခဲ့ရာ ကိုးခုကို ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ဆဲ ကတိကဝတ္ေပါင္း သံုးခုရွိ ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ အဆိုေျခာက္ခု တင္သြင္းခဲ့သည့္အနက္ အဆို ေလးခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အဆိုမ်ားထဲ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္ေၾကာ က်ပ္တည္းမႈကို ေျဖရွင္းေပးရန္၊ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈကို ေျဖရွင္းေပးရန္၊ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖအနား ယူသည့္ေနရာမ်ား ျပည္သူပိုင္ျဖစ္ ေရး၊ ေစ်းမ်ား အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စသည့္ အဆို တို႔ ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား၊ ယာဥ္ ေၾကာက်ပ္တည္းမႈမ်ား ဆက္ လက္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ျပည္သူမ်ား ၾကား၌ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားက ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ ဘတ္ ဂ်က္အသံုးျပဳျခင္း၊ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ား တြင္ ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ ျခင္းေၾကာင့္ ဌာနဆိုင္ရာအမ်ားစု သည္ ယခင္ကဲ့သို႔ ဘတ္ဂ်က္ အလဟႆ အသံုးျပဳမႈ အမ်ား အျပားမရွိေတာ့ဘဲ ေျပာင္းလဲေန ေၾကာင္း အဆုိပါေကာ္မတီဝင္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာသည္။

ယခင္ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားတြင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ျပဳ လုပ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဌာန ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားကသာ တင္ျပခဲ့သျဖင့္ ေျမျပင္အေျခ အေနလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ ညီမႈမရွိဘဲ ဘတ္ဂ်က္အလဟႆ ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

ေဒၚၾကည္ျပာက‘‘အရင္ တုန္းက ဌာနဆိုင္ရာေတြက လုပ္ ခ်င္သလိုလုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ အခုက် ေတာ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြ က ေျမျပင္အထိဆင္းၿပီး ဘယ္မွာ ေတာ့ ဘာလိုေနတယ္ဆိုတာေတြ ကို တင္ျပတဲ့အတြက္ အဆင္ေျပ ပါတယ္’’ဟု ေျပာသည္။

ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနျဖင့္ ကတိကဝတ္ခံထားသည့္ စီမံကိန္း မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိပါက အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပသျဖင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈ တိုးတက္မႈရွိလာသည္ကို ေတြ႕ရ ေၾကာင္း ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးညီညီက ေျပာသည္။

အဆိုပါေကာ္မတီက တစ္ ႏွစ္ျပည့္အစီရင္ခံစာကို ၿပီးခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္ စတုတၳ အႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္း ႏုိင္ရန္ ကတိကဝတ္မ်ားကို စစ္ ေဆးေနေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္၊ အာမခံ ခ်က္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အခြင့္ အေရးေကာ္မတီက ေျပာၾကား သည္။